sobota, 21 grudnia 2013

Tematyka społeczna na lekcjach języka polskiego?

Jednym z punktów nowej podstawy programowej, zarówno dla gimnazjum jak i szkoły podstawowej, jest uczenie o wartościach. Jest to trudny temat, bo nie operuje definicjami, a przykładami zachowań.

Pewne ogólne zasady moralne, wspólne dla wszystkich ludzi na świecie, mogą być naginane lub zafałszowane przez stereotypy społeczne, niepisane konwenanse, czy uzus. Ponadto umysł człowieka, który przygotowany jest na walkę z niedoborem, ale nie potrafi bronić ciała przed nadmiarem, musi być odpowiednio stymulowany, by potrafił zrozumieć taki emocjonalny stan rzeczy, którego nigdy nie zaznał i w zakresie którego nie odczuwa niedosytu. Samotność, zagubienie, cierpienie są nierzadko stanami chwilowymi i uczniom nie jest łatwo zrozumieć, jaka jest głębia danego stanu, a co dopiero przeprojektować sposoby radzenia sobie z nim, rozpoznawania go, czy przeciwdziałania.

wtorek, 17 grudnia 2013

Najlepsi w kraju!

Projekt „Być świadomym konsumentem” zajął pierwsze miejsce w kraju w konkursie na najlepszy projekt edukacyjny. 

Zadania objęte projektem realizowane były w ramach tegorocznej edycji europejskiego Tygodnia Edukacji Globalnej, którego hasło brzmiało: „Wybierz zrównoważony styl życia”. Uroczystość wręczenia certyfikatów miała miejsce 13.12.2013 r. w siedzibie ORE w Warszawie na konferencji podsumowującej projekt „Edukacja globalna zadaniem każdego nauczyciela”.

czwartek, 5 grudnia 2013

Dużo działań w krótkim czasie.

Najpierw TEG. Inicjatywa międzynarodowa. Współpraca, przedsięwzięcia, zgranie finału. W projekcie brali udział uczniowie Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 5 w Sosnowcu oraz Niepublicznego Gimnazjum nr 1 w Sosnowcu (wchodzą one w skład Zespołu Szkół Prywatnych "Twoja Przyszłość"). 

Projekt, obejmujący działania dziewięciu grup zadaniowych, wpisywał się w tematykę obchodów tegorocznego Tygodnia Edukacji Globalnej, którego hasło brzmiało: „Wybierz zrównoważony styl życia!” Finał akcji zrealizowany był w dniu 19.11.2013r. w godzinach 11:00-14:00. Happening wieńczył całą serię zadań przygotowywanych poprzez uczniów podczas trzytygodniowych spotkań z poszczególnymi nauczycielami. Spotkanie finałowe miało formę wykładów, prezentacji, przedstawień dramowych, zadań praktycznych oraz warsztatów. W działania włączeni byli uczniowie, ich rodziny, pracownicy szkoły i społeczność lokalna.
 

Potem filmy kręcone przez Kamila. Jeden na konkurs "Nakręć się na wybory" - organizatorem konkursu jest Komisja Europejska – Przedstawicielstwo w Polsce, przy udziale partnerów: Ministerstwa Edukacji Narodowej (patronat honorowy) oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej. Drugi o szkole przyszłości pt. „Kamera! Akcja! Nowoczesna edukacja”, którego organizatorem jest "MillionYou".


Na końcu XI Jesienne Ogrody Literackie.
Zapraszam również do poczytania gazetek klasy I omega: