piątek, 1 maja 2015

Finał projektu czytelniczego

Uczniowie postanowili zaprojektować wnętrza naszej szkoły w nowej aranżacji z uwzględnieniem miejsc do czytania. 

Praca w grupach polegała na zapoznaniu się z nowoczesnymi projektami przestrzennymi, wyborze obszaru do re-aranżacji oraz, po przemyśleniu funkcjonalności miejsca, na stworzeniu projektu obszaru, w którym gościłby użyteczny element, odnoszący się do czytelnictwa.

Uczniowie wcześniej zapoznali się z teoriami nowoczesnych dizajnerów oraz koncepcjami wschodnimi (szczególnie odnoszącymi się do sposobów pracy w zespole: „Shuhari 守破離"), czy sztuki tworzenia wynalazków (jap. „Chindōgu 珍道具”) - od pomysłu, do wcielania ich w życie, poprzez komplementarność elementów i współpracę, na przedstawianiu pomysłu kończąc.

Uczniowie, zorganizowani grupowo (podział losowy), bardzo chętnie współpracowali przy przekształcaniu przestrzeni szkoły – na papierze burzyli ściany, importowali wszelakie wynalazki, projektowali własne rozwiązania, zmieniali kolor, wymyślali dekoracje, czy opracowywali nowe udogodnienia, wdrażali abstrakcyjne nowości, które – być może – zagoszczą w codziennym życiu może za… sto lat?... Co najważniejsze: pracowali zespołowo, a po uściśleniu koncepcji pracy – wspólnie dążyli do wykonania szkicu innowacji.


Etapy pracy:

- zapoznanie się z nowościami architektonicznymi (np. strony: TU albo TU)
- ustalenie, co oznacza kultura i architektura zaangażowana społecznie (wprowadzenie zagadnień z
dziedziny edukacji globalnej i ekologii),
- przypomnienie zasady 3 x R w odniesieniu do projektowania,
- wspólne ustalenie, dlaczego ważne jest czytanie (dla społeczeństwa i dla jednostki),
- praca nad projektem (sfotografowanie wyznaczonego dla grupy miejsca w szkole, wykonywanie rysunkowego projektu na arkuszu papieru z rolki - wzmacnia integrację),
- wykorzystanie Canva, Tagxedo i PicPac do wykonania dokumentacji,
- złożenie filmu w Movie Maker
- źródło muzyki: TU (alfa) TU (omega)

W tym roku w "Grze czytelniczej" bierze udział 484 drużyn. Szczegóły TU.
Również uczniowie SP pracowali nad zadaniem (czwarta omegaalfa).