sobota, 18 lutego 2017

Gamifikacja przy pomocy Edmodo

Międzynarodowa platforma, której jestem ambasadorem, to nie tylko miejsce, gdzie można szybko przygotować testy dla uczniów. Okazuje się, że od kreatywności nauczyciela zależy wykorzystanie tego narzędzia, co potwierdza tezę odnoszącą się do użyteczności ICT - narzędzie jest tym, do czego je spożytkujesz.

Dlaczego odznaki?
Przede wszystkim warto zacząć od łatwości gromadzenia i przydzielania odznak na Edmodo. Mamy osobny panel "Gradebook", dzięki któremu bez problemu można obdarować przygotowaną przez nas odznaką członka naszej grupy.

Czytelna informacja dla uczniów, znana im z gier RPG

Niech w takim razie nauczanie będzie stopniowanym zadaniem, czemu nie? Odznaka, stanowi jasną informację dla rodziców, że dziecko spełnia się w szkole/grupie, jest dostrzegane. To promowanie pozytywnego zachowania. Wzmacnianie dobrych zachowań, a nie karanie. Rozbudzenie aktywności uczniów w odniesieniu do własnych działań pozanaukowych. Budowanie grupy - uświadamianie uczniom, że w różnorodności ich talentów tkwi siła zespołu, a nie w byciu do siebie podobnym. Przydzielanie odznak, to również możliwość docenienia każdego ucznia. Tak, naprawdę, każdego - odznaki podkreślają, że zdolny może być każdy!

TEG - po raz czwarty

Kluczowe pytanie, to: "Kiedy zaczyna się niepokój?"
W którym momencie człowiek jest zdolny do życia kosztem innego człowieka, do bezwzględnego patrzenia na cudzy wyzysk, poniżenie, nędzę, cierpienie fizyczne? Jakim momentem przełomowym jest ta chwila, w której obojętność staje się lepszym wyjściem, niż obrona słabszego? 


Kiedy ochrona swej warownej twierdzy czyniona jest w imię pogardy dla przyrody i ludzi innej rasy, narodowości, religii? Kiedy na sztandarach zaczyna pojawiać się hasło "Wolnoć Tomku w swoim domku"? Jeśliby się nad tym zastanowić, to przecież nie da się wyznaczyć żadnego momentu w historii, w którym jasno dałoby się dostrzec zaczątek myśli prowadzących do niepokoju. Owszem, znane są skutki, jak wojny, gospodarka rabunkowa, znęcanie się nad zwierzętami, zaśmiecanie ziemi, uzależnienie od karteli finansowych i wielkich rynków, wykorzystywanie, bullying, segregacja, slumsy, stereotypy, ksenofobia, obojętność, pogarda, wstręt, protekcjonalność, język nienawiści, hipokryzja, fałszywa filantropia, generalizacje, dokuczanie... Jednak, co jest pra-początkiem niepokoju?