wtorek, 17 grudnia 2013

Najlepsi w kraju!

Projekt „Być świadomym konsumentem” zajął pierwsze miejsce w kraju w konkursie na najlepszy projekt edukacyjny. 

Zadania objęte projektem realizowane były w ramach tegorocznej edycji europejskiego Tygodnia Edukacji Globalnej, którego hasło brzmiało: „Wybierz zrównoważony styl życia”. Uroczystość wręczenia certyfikatów miała miejsce 13.12.2013 r. w siedzibie ORE w Warszawie na konferencji podsumowującej projekt „Edukacja globalna zadaniem każdego nauczyciela”.
Celem projektu było zwiększenie roli i miejsca edukacji globalnej w szkolnych programach nauczania i wychowania zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego oraz zaktywizowanie środowiska szkolnego do podejmowania i realizowania działań projektowych w obszarze edukacji globalnej, które pozwolą lepiej przygotować młodych ludzi do funkcjonowania w globalnym społeczeństwie informacyjnym, opartym na wiedzy. Twórcy projektów musieli dowieść, że podejmują aktywne działania na rzecz promowania, budowania świadomości dotyczącej edukacji globalnej , aktywizują w swoich działaniach środowisko szkolne i lokalne, przygotowują młodzież do funkcjonowania w globalnym społeczeństwie. Rozdanie certyfikatów swoją obecnością zaszczyciły pani Magdalena Budkus, przedstawicielka Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz pani Beata Kita- Sposób z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Departamentu Współpracy Rozwojowej. Panie Joanna Waszkowska (autorka projektu) i Klaudia Jochymek (dwie dodatkowe prawe dłonie autorki) potwierdzają znaczenie i wartość realizacji zadań na rzecz edukacji globalnej, jako drogi ku wychowaniu dobrych ludzi w zglobalizowanym świecie, świadomych i odpowiedzialnych. Nie zaprzestaną swoich działań w dążeniu do kształcenia młodzieży w duchu humanitaryzmu i odpowiedzialności za wspólny świat. Konkurs na Tytuł Szkoły Globalnej oraz na najlepszy projekt edukacyjny były realizowane i współfinansowane w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2013 r. Jak widać, nasza szkoła jest w gronie najlepszych w podejmowaniu działań na rzecz edukacji globalnej.


Nagrodzone szkoły w konkursie na tytuł Szkoły Globalnej:
ZSO nr 11 w Sosnowcu http://www.edukacjaglobalna.blogspot.com
Gimnazjum nr 1 w Sosnowcu http://www.gim1.sosnowiec.pl/

2 komentarze :