sobota, 4 stycznia 2014

Zanim umkną - trzeba zebrać

Możliwe, że komuś przyda się w przyszłości to, jak pracuję na blogach z uczniami, dlatego postanowiłam zebrać w jednym poście (który będzie sukcesywnie uaktualniany) podejmowane przeze mnie działania. Szczegółowych wyjaśnień udzielam w artykule "BLOG POD KONTROLĄ"

Realizowane zadania będę umieszczać rosnąco, czyli każde nowe działanie będzie ponad poprzednim :D Oczywiście każde zadanie jest komentowane przez nauczyciela na blogu ucznia (jeśli macie inny pomysł przekazywania informacji zwrotnej, to proszę o sugestie). W opisie zadań używam skrótów: PP - oznacza poziom podstawowy, PR - poziom rozszerzony.
Zrobione przy pomocy aplikacji Padlet


Zadanie 5

Tworzenie szkieletu filmu oraz graficznego scenopisu, planowanie sekwencji ujęć i typów kadrów, fotografowanie, łączenie zdjęć PicPac, dbanie o płynność, tytuł filmu, publikacja (przesłanie online).

Zadanie 4
Ostateczny termin wykonania 27.04.
Przewodnik turystyczny (każdy uczeń ma przydzielony inny obiekt). Papierowy (ręcznie, druk albo lap-book) lub Google Maps (metoda pokazana na lekcji). Zdjęcia własne lub z internetu (wymagana licencja Creative Commons - opis licencji ćwiczony na lekcji i kółku). Zawartość: historia wraz z ciekawostkami dot. miejsca (uwaga: nie kopiować z Wikipedii, ten opis ma zachęcić podróżnika), mapa (otoczenie miejsca), trzy zagadki dla zwiedzającego.
Oceniane będą: wiedza o regionie, historia miejsca, ciekawostki, zachęta do odwiedzenia miejsca, zagadki, mapa, ilustracje, poprawne korzystanie z otwartych zasobów. Dod. +6 
TUTAJ gotowe przewodniki.
Powiązanie zadania z regionalizmem: Śmieszno i straszno (konkurs na legendę miejską), Tell me about Your Culture (przygotowywanie plakatów o regionie), Historia ulicy Korfantego Medialab, dialekty i gwary.


Zadanie 3
Termin wstawienia 18.04. Wykonanie w oparciu o notatki z lekcji dot. utworu S. Lema. Napisanie opowiadania fantastycznego. Wymagane: 1 opis, 10 słów neologizmów, 1 opis sytuacji, ukryty sens, 120 słów narracji.
Dodatkowo: ilustracje, animacja poklatkowa, plakat zachęcający do przeczytania, dialogi.

Zadanie 2
Obejrzyj przydzielony film (TUTAJ LISTA) i przygotuj odpowiedzi na pytania (musisz użyć przynajmniej ośmiu zdań złożonych oraz słów odpowiadających za spójność wypowiedzi - cała Twoja wypowiedź ma mieć przynajmniej 12 zdań):
- co jest tematem filmu?
- jakie jest przesłanie filmu/intencja autorów?
- jakimi sposobami (np. technika wykonania) autorzy filmu starają się przekonać widzów do swych racji?
- oceń, na ile treść filmu wiąże się ze współczesnymi zjawiskami społecznymi,
- udowodnij, że w dowolnie wybranym przez Ciebie tekście kultury ukazany jest podobny problem, jak w analizowanym spocie.

Przygotowany tekst odpowiedzi wstaw NA SWÓJ BLOG najpóźniej do 5.01.2016 (ocena na 15p.). Dodatkowe punkty (+4) otrzymuje osoba, która skomentuje wpisy przynajmniej SZEŚCIU osób (KOMENTARZ MUSI BYĆ KILKUZDANIOWY, WYRAŻAĆ UZASADNIONĄ OPINIĘ), doda do postu własnoręcznie wykonany i sfotografowany/zeskanowany plakat związany z tematyką analizowanego spotu lub w swoim wpisie zawrze elementy charakterystyki.

PRZYDZIAŁ SPOTÓW:
Oskar 7, Paulina 4, Jan F 1, Dawid 10, Paweł 9, Szymon 17, Grzegorz 13, Mateusz 25, Zofia 3, Jan M 29, Aleksander 35, Patryk 15, Natalia P 38, Maciej 52, Michał 46, Natalia S 14

Zadanie 1
Termin: 3.11. Praca na 20 punktów.Tytuł pracy: "Niecny spisek"
Należy wykorzystać dialog z pracy zespołowej z lekcji (intryga i alternatywna fabuła w odniesieniu do treści lektury "Trzej muszkieterowie"). Dialog można udoskonalić. Należy wpleść go w wypowiedź ciągłą o strukturze:
- Opis sytuacji, okoliczności rozmowy bohaterów (dowolny typ narracji, minimum 7 zdań),
- Dialog z lekcji,
- Komiks 3 okna, wykonany w aplikacji Comic & Meme Creator (TUTAJ), zapisany w .jpg i wklejony do postu (w razie trudności na tym etapie pracy, proszę się zwrócić do nauczycielki), W okienkach wymagane: narrator, przynajmniej dwa dymki, według uznania: onomatopeje, wykrzyknienia.
- Następstwa rozmowy (konsekwentne użycie danego typu narracji, wykorzystanie przysłówków, minimum 5 zdań).
Szczególnie będę zwracać uwagę na interpunkcję! Nie zapomnę również o sprawdzeniu języka, stylu i ortografii.
Dodatkowe punkty: więcej zdań, doskonale skonstruowany opis sytuacji, wplecenie opisu rzeczy, osób lub przedmiotów, dodanie opisu przeżyć wewnętrznych, dodanie własnych ilustracji lub dodatkowo narysowanego i wklejonego do postu komiksu 3 okienek.

Intermedium
Same powtórki: składnia, dialog, wystąpienia publiczne, temat, końcówka, oboczności, ortografia, nie z częściami mowy, list oficjalny, przysłówek i jego funkcja, stopniowanie części mowy, przemówienie, krótkie formy wypowiedzi (zaproszenie, ogłoszenie), frazeologia, mity.
Z nowości: związek zgody i rządu, mem, komiks, plakat reklamowy i ich zasady tworzenia, opis przeżyć, opis postaci z elementami charakterystyki, motyw talentu, jak zmienić świat ("Szkoła Leśnych Zwierząt", "Zero"), wypowiedzi dzieci (TED tutaj i tutaj). Treść lektury "Trzej muszkieterowie" A. Dumas.

Zadanie na rozgrzewkę
Stworzenie własnej baśni w oparciu o obrazkowy schemat z lekcji (elementy struktury baśni jako gatunku literackiego - można wykorzystać dostępne na UCZE.pl) oraz powtórzeniowe materiały pomocnicze. Tekst musi być opracowany na podstawie ilustracji (materiał do podręcznika). Minimum 15 zdań. Termin do 10.10. Praca na 15p.


KLASA VI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Finał
W przyszłym roku szkolnym uczniowie klasy szóstej mają zaplanowane następujące obowiązkowe lektury:

J. Kochanowski „Fraszki” (wybór)
Alexander Dumas „Trzej muszkieterowie”
Rafał Kosik „Felix, Net i Nika oraz Teoretycznie Możliwa Katastrofa” 
Katarzyna Pranić „Ela-Sanela”
S. Lem „Jak ocalał świat”
S. Mrożek „Słoń”

Do wyboru pozostała jeszcze jedna!

Uwaga - ankieta podsumowująca rok! 
Udziel odpowiedzi:

KLIKNIJ BY PRZEJŚĆ DO ANKIETY

Zainteresowane osoby mogą zerknąć do Rozporządzenia MEN (KLIKNIJ TUTAJ) - strony od 21 do 24 dotyczą wymaganych umiejętności, które musi opanować uczeń w klasach IV-VI (to jest własnie owa sekretna "podstawa programowa").


Zadanie 6
List agenta Gniotka (15+3p.)
Termin wykonania zadania: 16 czerwca (wtorek).
TREŚĆ ZADANIA:
Jesteś agentem Gniotka (tego piaskowo-balonowego stworka, którego fotografowałeś nad morzem). Gniotek szuka pracy (przypatrz się swoim zdjęciom i pomyśl, co mógłby robić). Ty - jako agent - pomagasz znaleźć mu pracę.
Napisz list oficjalny do dyrektora Firmy X z propozycją zatrudnienia Gniotka. Skorzystaj ze schematu z lekcji oraz z poniższej grafiki.
- Zarówno Twoje dane, jak i odbiorcy nie muszą być prawdziwe,
- Numerki na poniższym schemacie oznaczają kolejne akapity (w swojej pracy nie numeruj! - rób wcięcia tekstu!!),
- Musisz mieć przynajmniej trzy rozwinięte argumenty (minimum 10 zdań w punkcie 2),
- Twój list może być pisany w blogu, możesz wkleić go jako zdjęcie, skan, pdf... - jak sobie życzysz,
- Pamiętaj o zwrotach do adresata i oficjalnych formułach.
Do postu dołącz zdjęcia Gniotka wykonane nad morzem.
PR
Zastosowanie perswazji, chwytów marketingowych w treści listu.


Intermedium
- zdania pojedyncze,
- zdania złożone współrzędnie,
- zasady interpunkcji,
- spójność w opowiadaniu,
- sprawozdanie i recenzja,
- start do odpowiedzi ustnej całościowej,
- zasady pisania listu (powtórzenie), list oficjalny,
- "Pan Samochodzik i Templariusze",
- droga do skarbu,
- instrukcja i plan,
- zielona szkoła

Zadanie 5
Sprawozdanie, czyli co się wydarzyło w dniu... (15+3p.)
Napisz sprawozdanie z wydarzeń, które miały miejsce w wybranym dniu: 21, 22, lub 23 kwietnia (byłeś nieobecny? - zgłoś się do nauczyciela o przydział zadania). Zastosuj: 1 os. liczby pojedynczej w czasie przeszłym, używaj zwrotów wskazujących na następstwo zdarzeń (pomoc w ćwiczeniach s. 47). Trzeba zastosować elementy opisu. Twoja praca musi mieć przynajmniej 20 zdań.
Wykorzystaj schemat z lekcji.
TERMIN: do 15 maja
Punkty dodatkowe dostaniesz, gdy:
+1p. - wypowiedź będzie płynna i barwna, dzięki zastosowaniu przyimków, przysłówków, związków frazeologicznych, porównań oraz w twoim sprawozdaniu znajdzie się wydarzenie FANTASTYCZNE,
+1p. - wpleciesz w treść swojej pracy 2-3 dodatkowe zdania, które będą wypowiedziami Twoich kolegów/koleżanek lub nauczyciela na temat wydarzenia, o którym piszesz (pamiętaj, by poprawnie zaznaczyć cytat),
+1p. - stworzysz ilustrację (albo filmik, animację, komiks, kolaż...) do wydarzenia, o którym piszesz i wkleisz do swojego posta oraz skomentujesz wpisy przynajmniej 3 innych osób.

Intermedium
- Lektura "Charlie i Fabryka Czekolady",
- dzień wynalazków (startup, prezentacja, dyskusja),
- zdanie pojedyncze, określenia, funkcja przyimków w zdaniu, pisownia przyimków złożonych,
- "nie" z różnymi częściami mowy,
- odmiana przez przypadki, temat, końcówka, alternacje,
- cechy charakteru postaci - konstrukcja dowodu,
- mityczni herosi (Prometeusz, Achilles, Odys)

Zadanie 4
Tytuł zadania: Magiczny księżyc Xorax.
Objętość postu: przynajmniej 45 zdań.
Zawartość postu: Voki - oferta biura podróży (wyjazd na Xorax); mit o powstaniu Xoraxu; pokaz slajdów - encyklopedia roślin i zwierząt Xoraxu; wyznanie - ja jako potomek mieszkańców Xoraxu. Ocena 25p. (+6p. dojrzałość stylistyczna i językowa).
Uczniowie mogą wykorzystać dowolny program do wykonania encyklopedii. Poradnik, jak wykonać Voki, jest umieszczony w "Materiałach" (dzienniczek). Po kliknięciu na link, możecie obejrzeć na YT filmik, jak zrobić Voki: www.youtube.com/watch?v=4nEiGLMmH1k
W Voki należy zastosować techniki perswazyjne (reklama radiowa). Do wykonania można wykorzystać treść lektury "Dziewczynka z Szóstego Księżyca" oraz informacje nt. mitów z lekcji. Zadanie zostało zadane 28.01. Zadanie będzie oceniane 10.03.


 
Intermedium - treść lektury "Chłopcy z Placu Broni" (mapa Placu Broni, ocena postępowania bohaterów, uniwersalne przesłanie lektury), - mity (Pan Ku, stworzenie świata wg Greków, własny mit o mgle), - ćwiczenie spójności (przysłówki, partykuły), - lektura "Dziewczynka z Szóstego Księżyca" (baśniowość, korzenie rodzinne, przepisy, walka dobra ze złem, palcem po mapie).
 
Zadanie 3
Foniks. Termin wykonania: 20.01. Oceniane (15p.): Realizacja filmowa wykonanego na lekcji komiksu (storyboard) na podstawie ulubionej książki; minimum 8 slajdów treści. Pracę należy umieścić na blogu (embed), napisać w poście, co było trudne, a co łatwe w pracy nad foniksem (minimum 80 słów), skomentować prace przynajmniej pięciorga uczniów i odpowiedzieć na komentarze pod własną pracą (stosować pytania otwarte, czyli takie, które nie rozpoczynają się od "Czy"). PR (+4p.) głos w foniksie. Tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=upuI8NRo1pI Oraz tu: http://uczycielnica.blogspot.com/2014/12/przygotowanie-tworzymy-foniks.html

Intermedium - treść lektury "W pustyni i w puszczy" (kahoot, cechy powieści przygodowej, nazywanie cech charakteru, prosta charakterystyka bohatera, tworzenie dowodów z tekstu w strukturze "odważny, bo...", egzotyka lądu afrykańskiego, edukacja globalna - wojny i ich ofiary, kolonializm, intencja Sienkiewicza, mapa podróży dzieci - Thinklink, fikcja literacka a prawda historyczna) - analiza zdań pojedynczych rozwiniętych - typy zdań rozwiniętych - proste wykresy zdań pojedynczych, pytania do określeń - związki wyrazowe w zdaniu - przekształcanie zdań złożonych na pojedyncze - ćwiczenie spójności (rola spójników i przysłówków w w argumentowaniu) - sceny batalistyczne ("Hobbit", "Krzyżacy", "Roczniki" J. Długosza, obrazy J. Matejki, opisy walki w mitach), środki stylistyczne i ich funkcja w opisach walki - seny dynamiczne (opis burzy we fragmencie "Pana Tadeusza") - ballada, baśń, bajka, legenda (podobieństwa i różnice) - legenda o Walgierzu Wdałym ("Krzyżacy" fragment)

Zadanie 2
Zadanie do wykonania do 30.11.: - sekrety pisarza i ciekawostki na jego temat (10 zdań min.), - jedna z ciekawostek/tajemnic musi być opisana szczegółowo (min. 10 zdań), - jeden obrazek z "dymkiem" dot. osoby pisarza (w aplikacji PiZap). Dodatkowo:  - komiks nt. wydarzenia z życia pisarza (dowolnie: rysunek, skan, online np. w narzędziu makebeliefscomix.com, toonlet.com/comic, www.pixton.com - w przypadku problemów z obsługą proszę się zgłosić do nauczyciela) - pogłębiona analiza: związek pisarza z historią Polski. Każdy uczeń ma inną wylosowaną osobę pisarza. Oceniane to, co zwykle, czyli poza powyższymi również język, spójność, ortografia i interpunkcja. Cel zadania: ćwiczenie spójności wypowiedzi, opis postaci, selekcja materiału, gromadzenie danych.

Intermedium - treść lektury "Hobbit" (ćwiczenia aktywizujące: RPG "Między nami graczami" GWO), utwory I. Krasickiego, czytanie ze zrozumieniem "Gorzki Krasicki" J. Kott, początek programu "Miedzy nami czytelnikami", - wątek, fabuła, motyw (ćwiczenia), - wstęp do charakterystyki, - rola przyimków i przysłówków w scalaniu treści (spójność), - uzasadnianie, opiniowanie, faktografia, - intencja nadawcy, - funkcja motywu w utworze, - tryby czasownika, - typy wypowiedzeń, - charakteryzowanie, - plan odtwórczy i twórczy.

Zadanie 1
Sprawozdanie z wycieczki  według schematu z lekcji. Termin: 17.10. PP: Minimum 25 zdań, Struktura: najważniejsze informacje o wycieczce, chronologiczne przedstawienie najważniejszych wydarzeń, szczególnie ciekawy element wycieczki (opis sytuacji + uzasadnienie), opinia o wycieczce, Jeden obrazek PicCollage "streszczający" wycieczkę (najciekawsze momenty, najdziwniejsze zdarzenia, ciekawostki, nietypowe miejsca...). PR (+5p.): pokaz slajdów (w dowolnym programie, wstawiony jako element "embed").

Intermedium: - wycieczka integracyjna do Kotliny Kłodzkiej, - impreza 20-lecia szkoły, - zadania w zeszycie ćwiczeń (s. 47-52), - ćwiczenie tworzenie planu, - ćwiczenie używania przysłówków i przyimków, wspierających tworzenie w treści następstwa zdarzeń oraz spójności, - tworzenie zdań zawierających fakty oraz opinie, - uzasadnianie zdania, argumentowanie.

Rozgrzewka po wakacjach (zadanie zero) Zadanie polega na napisaniu 15 zdań wypracowania na temat "Moje marzenie". W treści oceniane jest: opis marzenia oraz uzasadnienie, dlaczego o tym się marzy. Oceniana jest forma (język, ortografia, interpunkcja, formatowanie). Dodatkowe +5 punktów można zdobyć za: więcej niż jedno marzenie, rozwinięte uzasadnienia, trafne przykłady w funkcji argumentu, multimedia w poście, grafikę.

Mini-Intermedium
- Analiza obrazu "Wybrzeże morza w Tago, niedaleko Ejri" Katsushika Hokusai, tworzenie wypowiedzi "Ja wewnątrz obrazu",
- Anna Onichimowska "Najwyższa góra świata", ocenianie postaw konformizmu, nonkonformizmu; rola empatii i tolerancji


K L A S A    P I Ą T A ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

W A K A C J E Zadanie 11 dla chętnych (10p.+2): - mój najciekawszy dzień wakacji (sprawozdanie + opis); - trzy Wordle/Tagxedo o trudnych wyrazach z ó, h, ż; - trzy PiZap o trudnych słowach z rz, ch, u; - opowiadanie Storybird (Picture Book) na 15 stron slajdowych.

Zadanie 10 Termin wykonania: 13.06. (15p.) - Napisać opowiadanie na podstawie wyrzuconych Story Cubes (zgodnie z wytycznymi z lekcji), - W opowiadaniu muszą być: elementy fantastyczne, motyw walki dobra ze złem, przysłówki zapewniające spójność, tytuł - Wypełnij poniższą ankietę. Zadania dodatkowe (+3p.) - Wstaw w opowiadaniu dialogi lub mowę zależną, - Stwórz ilustrację do swojego opowiadania i umieść ją w poście.


Intermedium - ćwiczenie cech opowiadania - baśń, legenda, ballada (podsumowanie) - teksty z działu "W rodzinie" - ćwiczenie spójności (wykorzystanie przysłówków, wyrażeń przyimkowych, przepis, zaproszenie) - zapis dialogu (interpunkcja)

  Zadanie 9
Termin realizacji: 23.05. (20p.) Zadanie polega na napisaniu odpowiedzi na pytania: 1. Napisz, czy podobała Ci się lekcja "Hogwart kontra Akademia Pana Kleksa"? Uzasadnij, dlaczego tak sądzisz? 2. Napisz, co było najtrudniejsze w przygotowaniu się do tej lekcji i w jej przebiegu? Jak sobie poradziłeś z trudnościami? 3. Gdyby "Akademia Pana Kleksa" i "Harry Potter i Kamień Filozoficzny" zostały napisane w tym samym czasie, to która z tych książek byłaby, Twoim zdaniem, bardziej popularna? Uzasadnij swoją odpowiedź. 4. Szkoła pełna różnych nauczycieli (Hogwart), czy szkoła z jednym nauczycielem-mistrzem (Akademia Pana Kleksa)? Który pomysł na pracę szkoły jest, Twoim zdaniem, ciekawszy? Uzasadnij, podając konkretne przykłady z książek. 5. Napisz (przynajmniej 5 zdań), jak będzie wyglądać szkoła w 2076 roku? 6. W utworze "Akademia Pana Kleksa" występują elementy baśniowe (np. walka dobra ze złem, mówiące przedmioty, zwierzęta...). Czy w takim razie ten utwór jest baśnią? Odpowiedz, uzasadniając swoje zdanie. Zadania dodatkowe: 1* (+5p.) Moja refleksja na temat książki (do wyboru "Akademia Pana Kleksa", seria o Harrym Potterze lub seria o Narnii). Minimum 8 zdań. 2* (+3p.) Wiele książek ukazuje świat magii i fantazji jako sposób na ucieczkę przed problemami codziennymi (np. w serii o Harrym Potterze, o Narnii, czy o Panu Kleksie). Wyraź swoją opinię na temat takiego schematu fabularnego. Uzasadnij swoje zdanie. 3* (+2p.) Skomentuj wypowiedzi do tego tematu na blogach przynajmniej trzech kolegów/koleżanek. W komentarzu napisz, z czym się zgadzasz/nie zgadzasz i dlaczego. Błędy ortograficzne, interpunkcyjne i językowe obniżają ocenę. Sprawdzaj pisownię na (www)sjp.pl

  Intermedium - komix ("Tymek i Mistrz. Król kłopotów"), - pojęcia związane z powieścią (świat przedstawiony, wątek, schemat fabularny...), - do Narnii wchodzi się przez szafę. Jak znaleźć się w Akademii Pana Kleksa i w Hogwarcie? (rola portalu, motyw zaproszenia), - Hogwart a Akademia Pana Kleksa (porównanie, motywy przyjaźni i podróży, problem dziecka skrzywdzonego, rola motywu "ucieczki" w świat fantazji, magii), - wyobraź sobie, że J.K.Rowling czytała w dzieciństwie "Akademię Pana Kleksa": co mogła zaczerpnąć?, czego nie wykorzystała?, co dodała skądinąd?, co jest nowością? - sztuka argumentowania - podsumowanie: bajka, baśń, legenda - lekcja: Hogwart kontra Akademia Pana Kleksa

Zadanie 8  termin do 30.04. E-książeczka Przygotowanie: Podczas rozmowy na temat fabuły i świata przedstawionego, tworzymy plan wydarzeń (tyle punktów, ile osób w klasie). Następnie przeprowadzamy losowanie. Uczniowie mają za zadanie narysować do danego punktu 5 ilustracji, będących "streszczeniem" wydarzenia oraz obrazek tytułowy, na którym będzie umieszczony tytuł wydarzenia. Na odwrocie każdego z pięciu obrazków należy w dwóch zdaniach ołówkiem napisać, co się dzieje (uczymy porządkowania informacji, skupiamy na fabule, ćwiczymy streszczanie, uwalniamy emocje związane z wydarzeniem w formie ilustracji). Należy zaznaczyć, że liczy się zgodność z tekstem, a nie wartość artystyczna. Po tygodniu sprawdzamy, czy ilustracje są po kolei, czy są zgodne z tekstem (np. kolor włosów Jadis) oraz poprawność zapisu komentarzy.


Tworzenie książeczki: - zapoznanie z aplikacjami Littlebirdtales i PicSay - zeskanowanie obrazków uczniów i wysłanie im .jpg przy pomocy Hangout (uczniowie, którzy chcą zrobić to sami, oczywiście mogą) - poświęcamy jedną lekcję na pokazanie, jak importować obrazki, jak tworzyć opisy (czasami uciekają uczniom polskie litery, więc można pokazać, jak wklejać z .txt, albo stworzyć dymki), jak nagrać komentarz - pokazujemy, jak wygenerować kod embed i w jaki sposób wstawiać go do treści posta - w poście należy również odpowiedzieć na pytania: co było łatwe w pracy nad książeczką? jakie napotkałem trudności? jak sobie z nimi poradziłem? czy postąpiłbym tak, jak bohater opracowanego przeze mnie fragmentu lektury? - po zrealizowaniu zadania możemy zorganizować pokaz dla młodszych dzieci :)

Intermedium Ćwiczenie spójności wypowiedzi. C.S.Lewis "Opowieści z Narnii" cz.1 Baśnie: Pani Zamieć (J.W. Grimm), Słowik, Bałwan ze śniegu, Królowa Śniegu (H.Ch.Andersen) Wiersze: Ściana zaczarowana (J. Papuzińska), Miasteczko, Królewna (M. Strzałkowska) R. Dahl "Wiedźmy", "Harry Potter" (fragmenty) W. Chotomska "Kopciuszek", pisanie zaproszenia Opis sytuacji "Legenda o kwezalu", "Dlaczego księżyc nie widzi na jedno oko" (legendy gwatemalskie) W. Dobaczewska "Kościej Nieśmiertelny".

Zadanie 7 
Termin realizacji: 14.03. PP 15p. Przepisz z zeszytu (bez błędów!) twoje opowiadanie o misiu. Możesz je uzupełnić o dodatkowe elementy dostrzeżone na filmie (link: http://www.adme.ru/video/stoj-do-konca-i-ne-vzdumaj-slomatsya-620555/). Pamiętaj, że fragment dotyczący spotkania misia z pumą ma obejmować przynajmniej 7 zdań, rozpoczynać się od “Pewnego razu…”, a kończyć na “Na szczęście…”. Ponadto należy wcielić się w postać niedźwiadka i opisywać zdarzenia z jego perspektywy, czyli w 1 osobie. Następnie napisz dalszą część historii, w której filmowy miś spotka Mowgliego i jego przyjaciół (przynajmniej 10 zdań, musi być pozytywne zakończenie!). W swoim opowiadaniu nie stosuj dialogów, a mowę zależną, czyli konstrukcje np.: "Spytałem, czy mogę się z nim bawić.", albo "Słyszałem, że powiedział mu o tym, co wtedy czuł." Będzie oceniana logika i spójność Twojego tekstu. PR (+0-8 punktów, nieobowiązkowe): własny plakat lub ilustracja, wykonane dowolną techniką, dołączone do postu z opowiadaniem i związane z treścią Twojego tekstu; wykorzystanie w swym opowiadaniu różnych technik spójnego opisu (przymiotniki, przyimki, bogactwo językowe rzeczowników określających przestrzeń lub wygląd bohaterów, porównania, przypuszczenia, sugestie, itd.).

Intermedium Lektura: "Księga dżungli" Rudyarda Kiplinga Kim są Mgłowce? - wstęp do opowiadania (fragm. "Ronja, córka zbójnika" A. Lindgren), Rola metafory i aluzji - A.Stern "O tym, co najpiękniejsze" Cechy świata przedstawionego - baśń a legenda Z tekstu płynie nauka - bajki I. Krasickiego Pinokio - Momo - Mowgli: trudne dzieciństwo.

Zadanie 6
Czas na wykonanie: do 21.02. (PP15+PR5-8) Załóż post o tytule: "W naszej szkole są książkowe mole" PP: Wykonaj polecenia: - zadanie 8 ze strony 101 w podręczniku (minimum 6 zdań), - zachęć swoich rówieśników do przeczytania książki o Mikołajku (minimum 4 zdania), - napisz, jak sobie wyobrażasz "czytanie książek" w 2156 roku. (minimum 6 zdań), - skomentuj na blogach pięciu osób post o czytaniu książek (np. wyraź swoją opinię, czy zgadzasz się z zaproponowaną przez kolegę wizją przyszłości). PR (nie jest obowiązkowy) - zadanie 9 ze strony 101 w podręczniku (technika dowolna: zeskanowany obrazek, paint, glogster, pic collage, comics head lite...), - umieść swój plakat w treści posta (jeśli potrzebujesz pomocy, poproś o wskazówki nauczycielkę), - wykonaj chmurę skojarzeń, związaną z korzyściami płynącymi z czytania książek w aplikacji www.tagxedo.com i umieść ją w treści posta. Powodzenia :)

 SEMESTR II ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Intermedium - Rola przyjaźni ("Ronja, córka zbójnika" A. Lindgren, "Koszmarny Karolek i cuchnąca bomba" F. Simon, "Królowa śniegu" H.Ch. Andersen) - Lektura "Nieznane przygody Mikołajka" R. Gościnny, J.J.Sempe - Ćwiczenie komentowania i dyskutowania, zasady kultury i netykieta (w oparciu o: http://wdomku.jimdo.com/2013/12/08/netykieta/#permalink oraz inne) - Tworzenie e-komiksu - Plakat w aplikacji glogster - Ćwiczenie tworzenia drzewa decyzyjnego i analiza swat

  Zadania 4 i 5
Dwa zadania do wykonania do 17.01. (2x 15PP + 2x 5PR):
I. "Wspomnienia"
- obejrzyj reportaż: http://dziendobry.tvn.pl/wideo,2064,n/najstarsza-blogerka-w-polsce-ma-96-lat,79519.html
- porozmawiaj na temat ciekawych wspomnień z babcią, dziadkiem lub innymi starszymi członkami Twojej rodziny,
- utwórz post "Wspomnienia",
- zapisz w treści posta opowiedzianą Ci historię (minimum 20 zdań, możesz wstawić ilustracje, zdjęcia lub inne elementy),
- PR: zapisz Twoją rozmowę na temat ciekawego wspomnienia w formie wywiadu.
II. "Kampanie społeczne"
- załóż post o tytule "Nie bądź obojętny",
- przypomnij sobie lekcję o kampaniach społecznych (podręcznik, strona 164),
- w treści posta napisz, jakie akcje społeczne są organizowane w czasie Świąt dla osób potrzebujących (obserwuj reklamy w TV, porozmawiaj z rodziną, poszperaj w internecie),
- opisz najciekawszą Twoim zdaniem akcję (minimum 15 zdań),
- PR: wykonaj w dowolnym programie graficznym własny plakat, który ma promować bycie dobrym dla osób starszych. Umieść swoją ilustrację pod notatką na blogu,
- PR: znajdź utwór literacki, który uczy czytelników dobroci dla osób słabszych. Napisz kilka zdań o tym tekście.
Na stronie nauczycielki znajdzie się pomocny wpis na temat kampanii społecznych. Pamiętaj, żeby pracować uważnie, systematycznie. Powodzenia.

Intermedium - Bajka "Przyjaciele" A. Mickiewicza - Rola przyjaźni - przypomnienie przesłania poznanych lektur - Utwory inspirujące dyskusję: "Przyjaciel wie" J. Cygan, "O tym, co jest najpiękniejsze na świecie" A. Stern, "Sejf z milionem w środku, czyli bestseller IIIb" M. Kondej; "Dziewczynka z zapałkami" Ch.H. Andersen) - Zasady przeprowadzania wywiadu i zapisywania dialogu - utrwalenie - Akcje społeczne - pojęcie, organizowane przez szkołę, przypomnienie akcji "Kartki dla Oliwii" - Plakat społeczny - analiza, dyskusja, słuchanie wywiadów z J. Owsiakiem, Fundacja Akogo, Polska Akcja Humanitarna - Przypomnienie zagadnień prezentowanych podczas Tygodnia Edukacji Globalnej - Mapa myśli - jak pomóc bezdomnym zwierzętom (wykorzystanie lektury "Mikołajek" - opowiadanie "Reks").

  Zadanie nr 3  Czas wykonania: do 19.12. PP15, PR5 - Utwórz post o tytule "Sekrety Bożego Narodzenia" - W treści opisz jeden dziwny zwyczaj bożonarodzeniowy i jedną nietypową potrawę wigilijną (zwyczaj i potrawa mogą być zagraniczne lub regionalne), - Twój opis musi mieć przynajmniej 30 zdań, zawierać wszystkie elementy tej formy (rzeczowniki, przymiotniki, przysłówki, nazwy kształtów, kolorów, porównania, przypuszczenia, sugestie), - Wstaw jeden obrazek do treści twojego wpisu, - Skomentuj notatki pięciu osób nt. baśni lub sekretów Bożego Narodzenia. PR - Odszukaj w dowolnym źródle, skąd wzięła się opisywana przez ciebie tradycja, - Odszukaj wyjaśnienie i napisz, dlaczego na Wigilię przygotowuje się wybraną przez ciebie potrawę (możesz kogoś zacytować),  - Skomentuj notatki większej ilości osób (>5), - Napisz, gdzie dzisiaj można poczuć prawdziwą magię Świąt? Uzasadnij swoje zdanie.


Intermedium - Ćwiczenia redakcyjne - opis - Pojęcie "moja mała ojczyzna" (wykorzystanie tekstów gwarą, strona www.gryfnie.pl) - Pojęcie "tolerancja"

  Zadanie 2 Zadania do wykonania do 29.11.: - Załóż nowy post pod tytułem "Moja ulubiona baśń", - Przedstaw Twoją ulubioną baśń przynajmniej w 30 zdaniach (omów treść, kto napisał baśń, dlaczego jest Twoją ulubioną baśnią, możesz również podać ciekawostki, np. czy została zekranizowana, czy jest popularna, dlaczego jest chętnie czytana...); - Skomentuj post na temat lekcji z fantastycznymi postaciami na blogach Natalii, Kasi i Patryka. W komentarzu możesz zadać pytanie do autora, ale nie zaczynaj pytania od słowa "czy". W komentarzach nie oceniaj swoich kolegów, a pytaj o dodatkowe informacje. Zanim wybierzesz swój utwór do analizy, sprawdź, czy jest on baśnią. Definicja: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ba%C5%9B%C5%84 Powodzenia.

Intermedium - Lektura "Pinokio" Carla Collodiego - Baśnie, legendy (o Kościeju Nieśmiertelnym - Wanda Dobaczewska; o imbryku, o bałwanie ze śniegu - Ch.H.Andersen; podania regionalne w językach gwarowych np. "O zaśpionych rycerzak" K. Przerwa-Tetmajer, "Chłopiec z perły urodzony" E. Szelburg-Zarębina, "O Lechu i białym orle" M. Orłoń; "Pani Zamieć" J. W. Grimm) - Nawiązania: "Obibok" A. Frączek; fragmenty "Matyldy" R. Dahla, "Kuba i Buba, czyli awantura do kwadratu" - Ćwiczenie argumentowania, używanie spójników i konstrukcji zapewniających spójność

  Zadanie 1 Szczegóły pierwszego zadania podałam nie tylko uczniom, ale wysłałam też e-mail do rodziców za pomocą dzienniczka. Moim zdaniem ważne jest, by rodzice wiedzieli, po co wykorzystuje się taką metodę pracy z dzieckiem. Unikam w ten sposób posądzenia o wygodnictwo, czy zarzutu, że zarzucam ucznia dodatkowymi pracami. Niektórzy rodzice mogliby pomyśleć, że taki blog nic nie ma wspólnego z nauką j. polskiego, z gadżetomanią, czy przyciąganiem dziecka do monitora komputera. Uważam, że rodzice jako partnerzy stanowią dużą pomoc dla nauczyciela, gdy wprowadza się nową metodę pracy. Przecież to od opinii rodzica często zależy zaangażowanie dziecka. Czasem jedno słowo, zapał rodzica mogą sprawić, że dziecko zapali się do pracy. Oczywiście to jest moja opinia i moje metody pracy - Ty, czytelniku mojego bloga, możesz mieć inne rozwiązania w zanadrzu :) Drodzy rodzice! W dniu dzisiejszym uczniowie klasy czwartej zakładali swoje blogi. Wybrałam serwis blogger, ze względu na prostotę zakładania konta i brak konieczności podawania np. numeru telefonu. W związku z tym proszę o sprawdzenie, czy dzieci dają sobie radę z samodzielnym logowaniem do serwisu (www.blogger.com). Ustawienie szablonu i zmiany wyglądu będziemy jeszcze ćwiczyć, ale mogą spróbować pobawić się sami. Proszę, by do 12.11. uczniowie przesłali mi poprzez dzienniczek (można w odpowiedzi na tę wiadomość) adres swojego bloga (ten, który po zalogowaniu wyświetla się w pasku przeglądarki jako: (nazwa).blogspot.com Cel prowadzenia zajęć z wykorzystaniem bloga przedstawiam na moim blogu: uczycielnica.blogspot.com/

Zadania do 15.11.: 1. Napisać wpis powitalny (proszę, by unikać podawania adresu, nazwiska, można opisać swoje zainteresowania, czy zwierzątko) - minimum 5 zdań. 2. Na podstawie karty pracy z dnia prezentacji fantastycznych postaci należy stworzyć spójną notatkę, w której znajdą się odpowiedzi na pytania: Co robiliśmy na lekcji j. polskiego 31.10.? Komu zadawałem pytanie i co on mi na nie odpowiedział? Które przebranie było moim zdaniem najciekawsze? Dlaczego tak uważam? Opisz krótko, jak wyglądały twoje przygotowania do zaprezentowania postaci. Wyjaśnij, dlaczego do prezentacji wybrałeś właśnie tę postać? (na większość tych pytań uczniowie odpowiedzieli w kartach pracy, które sprawdziłam i oddałam, więc wystarczy teraz połączyć te odpowiedzi w spójną całość). Wypowiedź powinna mieć przynajmniej 15 zdań i tytuł. Będzie to praca oceniana (15p.). Zwracam uwagę na formułowanie pełnych zdań i poprawny zapis pod względem ortografii.

  Przedskoczek - Lekcje w pracowni internetowej (co to jest blog, zakładanie własnego bloga). Od razu uprzedzam, że zakładanie bloga jest masakrą nauczycielską (po tej lekcji schudłam z 5 kg). Sto pytań do, milion problemów, oczy wokół głowy, próba kontroli chaosu. Trzy lata temu też zakładałam blogi z ówczesną klasą piątą (równie dynamiczną), więc jakieś doświadczenie w tym mam, a mimo to wyszłam z lekcji umęczona, choć zadowolona :) - Ćwiczenie opisu wraz z elementami opisu sytuacji i sprawozdania. - Sprawdzenie kart pracy z lekcji o potworach. - 30-31.10. - prezentacje uczniów 'Fantastyczne istoty' (każdy uczeń wybiera własną postać, przygotowuje: maskę lub przebranie, wypowiedź o sobie długości 1 strony z zeszytu). Podczas zajęć będą przeprowadzane wywiady z postaciami. Zadanie jest punktowane (10p.: przebranie, mówienie, odpowiadanie, kultura zadawania pytań). - Lektura: "Momo" M. Ende; fragmenty "Małej księżniczki", "Pipi Pończoszanki",  "Magi Mag robi szum".

Blogi małych naukowców Polska Akademia Dzieci. A tu tablica z linkami do dziecięcych blogów (nie tylko moich uczniów):

2 komentarze :

 1. Pani Asiu!
  Czy wybrane lektury są napisane w dobrej kolejności?
  Które fraszki mam zacząć czytać?
  Którą z kolei lekturą będzie "Niekończąca się historia"?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Lektury są w dobrej kolejności.
   Fraszek sam nie czytaj - na lekcji będą z podręcznika.
   Głosowanie jeszcze się nie zakończyło. Wygrana książka będzie ostatnią na liście.

   Usuń