sobota, 26 kwietnia 2014

MindMup i powtórka z gramatyki

Uczniowie klasy trzeciej z wyrozumiałością znoszą moją potrzebę testowania na nich różnych ciekawych aplikacji, więc nie byli nawet zdziwieni, gdy postanowiłam powtórkę umiejętności językowych oraz rozumienie motywów literackich zorganizować w formie cyfrowej.

RealtimeBoard
Powtórka rozumienia motywów literackich? Nic prostszego. Wykorzystuję wspólny dla całej klasy adres poczty gmail. Podaję login i hasło, a gdy uczniowie się zalogują, to w poczcie wyszukują zaproszenie do współredagowania tablicy Realtimeboard (zadaniem nauczyciela jest wcześniej w domu stworzyć plik tablicy, nadać jej nazwę, wysłać zaproszenie na adres e-mail uczniów - wspólny lub indywidualny). Następnie zapisuję na tablicy proste kroki:

w poczcie szukamy zaproszeniowy email, a w nim
- wciskamy niebieski button: Click here to join right now
- w otwartym oknie Rraltimboard klikamy niebieskie z lewej
- wybieramy: log in  (najniżej małymi literkami)
- wybieramy: log with Google (uczniowie szybko się zalogują, bo już mają otwartą pocztę gmail)


Uczniowie mają przygotowane z wcześniejszych powtórek i syntez informacje na temat wylosowanego motywu literackiego. Zadanie w pracowni ma jedynie uporządkować wiedzę, udowodnić nauczycielowi, że dany uczeń potrafi operować swoją wiedzą, skupić się na danym wątku lub dokonać autorskiej interpretacji. Doceniam umiejętności wykraczające poza zakres zadania. Na tablicy podczas pracy od początku są zapisane warunki oceny:
3 x autor tytuł (6p.); 3x cel motywu w danym utworze (9p.)
Ilustracje (+2p.); 3xcytaty (6p.)

Od początku znany jest też uczniom cel tych zajęć - ćwiczenie sprytu redakcyjnego, oswojenie z potrzebą gromadzenia argumentów, porządkowanie wiedzy. Uczniowie jako podpowiedź otrzymują wcześniej od nauczyciela zestawienie wszystkich tekstów poznanych przez 3 lata (w całości i fragmentach). Uporządkowane to jest zgodnie ze wskazówkami podstawy programowej, dlatego uczniowie mają świadomość, że poznali wszystko to, co wskazuje ustawodawca. Nie uczyli się niczego bez sensu, gdyż każda lektura (tekst kultury) była odnoszona do indywidualnych doświadczeń (szczególnie gwałtownie odbierane były teksty inicjujące dyskusję). Listę tych lektur uczniowie mają dostępną od początku gimnazjum, ale niezmiennie dziwi ich, że mimo wszystko czytali, mimochodem a mimo wszystko jednak:)


Największą frajdą dla nauczyciela jest obserwowanie pracy przy tworzeniu map pamięci. Uczniowie też mają frajdę, gdy mogą sobie coś napisać na chacie podczas pracy, czy obserwują na żywo, co robi ich kolega.Obraz tablicy możemy zapisać, powiększyć i potem pokazać uczniom, które elementy uznano za błędne (oceniamy interpunkcję, ortografię, logikę, zgodność z treścią motywu, dzięki czemu ćwiczymy wskazane w podstawie programowej edytowanie tekstu, umiejętność celowego gromadzenia i przetwarzania informacji).

Ostatnią czynnością jest zadanie, w pracy nad którym uczeń nawiązuje relacje ze swoimi przemyśleniami na temat lektur, co sprzyja zapamiętaniu opracowywanych treści :
Napisz, z którą postacią się identyfikujesz? Wyjaśnij, dlaczego dokonałeś takiego wyboru?


MindMup
Aplikacja nie wymaga instalowania niczego, dla potrzeb zadania nie trzeba nawet pracować poprzez zalogowanie do Google (choć można). Praca na mapie jest intuicyjna i zabawna. Uczniowie otrzymują arkusze z zadaniami (cyfrowo lub papierowo, ważne, żeby mogli je sobie potem zabrać). Punkty z zadań 1-4 są losowane pomiędzy uczniów do wykonania, pozostałe zadania wykonuje każdy.

Zadania:
1. Przekształć na zdanie pojedyncze:
1)      Taka interpretacja wiersza jest czymś, co mnie zaskoczyło.
2)      Najbardziej cieszy mnie to, że znam przesłanie wiersza.
3)      Najbardziej podoba mi się, kiedy robię pranie.
4)      Kto kłamie, przestaje wierzyć innym.
5)      Kto oszukuje, musi bać się kary.
6)      Wiersze Kochanowskiego są takie, że wszyscy je lubią.
7)      Kochanowski był tym, kto tworzył wyjątkową poezję.
8)      Było to coś, czego się nie spodziewałem.
9)      Bogini Hestia chroni tych, którzy do niej zwracają się z prośbą o opiekę.
10)  Czułem, jak mój entuzjazm udzielał się zebranym.

2. Przekształć na formę bierną zdanie:
1)      Wielu ludzi zna poezję Kochanowskiego.
2)      Kochanowski wykorzystuje w wierszach wiedzę z antyku.
3)      Później przeczytam kilka utworów Kochanowskiego.
4)      Kupię jutro książkę o Janie Kochanowskim.
5)      Podczas czytania zjem trzy kanapki.
6)      Teraz rozwiązuję bardzo trudne zadanie.
7)      Poeta z Czarnolasu pisał cudowne fraszki.
8)      Kochanowski zbierał przykłady zabawnych sytuacji na dworze Myszkowskiego.
9)      Mecenas wysłał Kochanowskiego na studia do Padwy.
10)  Kochanowski pisał utwory na podstawie własnych doświadczeń.

3. Zmień imiesłowowy równoważnik zdania na zdanie podrzędne okolicznikowe:
1)      Kontynuowałem dyskusję, nie zważając na trwającą już przerwę.
2)      Czytając wiersze Kochanowskiego, myślałem bardzo intensywnie.
3)      Patrząc przez okno, rozmarzyłem się.
4)      Szekspir wprowadził rewolucję do budowy dramatu, likwidując zasadę trzech jedności.
5)      Kochanowski przekonał mnie do potęgi natury, używając trafnego przykładu lipy.
6)      Stosując prostą metaforę, Kochanowski wciąga czytelnika do intelektualnej debaty.
7)      Skończyliśmy dyskusję, uznając problem za rozwiązany.
8)      Nauczyciel zawsze się cieszy, widząc twój entuzjazm.
9)      Kochanowski, wiedząc dużo o antyku, pisał zagadkowe wiersze.
10)  Kochanowski, dokonując tego sam, bez problemu wprowadził na grunt polski gatunek pieśni.
11)  Badaącsz wiersze Kochanowskiego, musisz dużo wiedzieć o antyku.

4. Określ typ zdania złożonego:
1)      Tam można sprawdzić swoją wartość, ale można też zginąć.
2)      Jesteś taki, więc cię nie lubię.
3)      Ponieważ spieszyłem się, zapomniałem zeszytu do polskiego.
4)      Podaj mi gazetę, która leży na fotelu.
5)      Zadzwoniłem do informacji, aby dowiedzieć się o godzinę odjazdu pociągu.
6)      Gdzie dawniej stały zabytki, tam dziś stoją budki z napojami.   
7)      Jeżeli będziesz długo ćwiczył, dostaniesz piątkę ze sprawdzianu praktycznego. 
8)      Dostanie nagrodę ten, kto pierwszy dodzwoni się do radia.  
9)      Marek jest już taki, że wszyscy go uwielbiają. 
10)  Ponieważ jestem zdolny, nie muszę się dużo uczyć. 
11)  Odrobiwszy pracę domową, pojechał na trening.
12)  Mam ochotę zjeść coś słodkiego, ale boli mnie ząb.

5.  „To świat dla odważnych i mocnych.” – przekształć/wzbogać wypowiedzenie, by powstało zdanie
a) złożone podrzędne przydawkowe;
b) pojedyncze z imiesłowem w funkcji przydawki;
c) zdanie pojedyncze z orzeczeniem imiennym.

6. Uporządkuj następujące wyrazy pod względem treści i zakresu, wypisując je w kolejności – od wyrazów mających treść najbogatszą i zakres najwęższy do wyrazów o treści najuboższej i zakresie największym (podpowiedź: zakres wyrazu dotyczy ogółu przedmiotów nazywanych tym wyrazem; treść wyrazu to zespół cech, na których podstawie możemy określić, co ten wyraz znaczy; im bogatsza jest treść wyrazu, tym węższy jest jego zakres).
a. książka, podręcznik, druk, podręcznik do polskiego;
b. tygodnik, czasopismo, Gazeta Wyborcza;
c. światowy, polski, europejski, warszawski;

7. Podaj dowolny związek frazeologiczny i określ jego a) znaczenie, b) pochodzenie, c) cel użycia w tekście.

8. Nazwij części zdania w  wypowiedzeniu: Parabola odwołuje się do znanego nam z historii najnowszej świata socjalizmu.

9. Zbuduj zdanie, w którym znajdzie się 8-10 różnych części mowy. Ilość wyrazów może być większa. Podpisz części mowy.

10. Rozpoznaj mowę zależną i niezależną.
a)     Zosia odwróciwszy się rzekła: „Czy ty też nie możesz rozwiązać zadania?”
b)     Chory pytał go, czy te lekarstwa są drogie.  

Pracę uczniowie zapisują pod koniec lekcji (File - Export Map - PDF). Ważne jest, by zapisać pracę w formacie uniemożliwiającym edycję. Nauczyciel może później przekonwertować dokument na plik obrazkowy i stworzyć pokaz slajdów, by uczniowie mogli porównać swoją pracę z kolegami. Zadanie jest oceniane (za każde polecenie 1 punkt).Zadania z gwiazdką uczniowie mogą  zrobić w domu - wymagają one poszukania podpowiedzi w sieci. Uważam, że celowe przeszukiwanie internetu jest równie ważne dla ucznia, jak kartkowanie słownika.

11.* Wyrazy oceniająco-emocjonalne, to wyrazy wartościujące i nacechowane uczuciowo, których znaczenie zawiera stały składnik tego rodzaju, jednakowy w wypowiedziach wszystkich członków danej społeczności – podaj przykład trzech takich wyrazów zastosowanych w zdaniach.
12.* Wypisz sformułowania, które mogą sugerować ujawnianie się osobistego stosunku piszącego do problemu.
13.* Wyjaśnij rolę wtrąceń, zdrobnień i stylizacji w tekście.
Wypisz przykłady kolokwializmów. Określ przyczynę stosowania języka potocznego.                                                                                     
14.* Popraw błędne wypowiedzenia.
- Wyszedłszy z dzieckiem na spacer zaczął padać deszcz.
- Wchodząc do klasy, usiadłem w ławce.
- Rozszalała się burza śnieżna, dochodząc do domu.
- Otrzymawszy od koleżanki kartkę świąteczną, zaraz ją przeczytałam.
- Opalając się, pogryzły mnie komary.
- Kupiłem rower do spółki z bratem, którym jeżdżę na wycieczki.
- Dach złocił się z blachy od słońca.
15.* Podaj pięć rzeczowników abstrakcyjnych i pięć konkretnych.

Drogi Czytelniku, czy znasz inne ciekawe pomysły na wykorzystanie nowych technologi do ćwiczeń językowo-gramatycznych? Katarzyna Michalska poleca na przykład "Kwestionariusz kultury" w serwisie "Ninateka" do ćwiczenia mowy zależnej i niezależnej. Ciągle poszukuję inspiracji :)

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz