poniedziałek, 5 maja 2014

Z lekturą można inaczej

Teksty wielowątkowe wymagają większego skupienia uczniów, ale również zabiera dużo czasu ich omawianie formalne (niektórzy tworzą żmudne plany wydarzeń, obejmujące kilkanaście punktów i podpunktów lub łopatologicznie wymieniają elementy świata przedstawionego, co w efekcie zlewa się uczniom i w pamięci pozostaje im kompilacja wszystkich poznanych lektur, przypominająca przeżutą kulkę papieru, bezkształtną kluskę, która do niczego im potem nie posłuży, a już z pewnością nie skorzystają z tej "kluski" w praktyce, a przecież po to czytają imho, by przemyślenia autora X przydały im się w życiu, lub by mogli świadomie powiedzieć temuż autorowi, chociażby to "powiedzenie" miało przybrać formę rozprawki, felietonu, recenzji, eseju, że nie pozostają z nim w zgodzie...- tak, wiem, idealizm nauczycielski).

Pomysłem na przybliżenie uczniom tekstu, emocjonalne związanie ich z treścią i przesłaniem, może być prowadzenie wszelkich gier, zmierzających do sięgnięcia przez ucznia po tekst utworu.

Wśród uczniów szkoły podstawowej może być to tworzenie książeczek, jak te poniżej (program pozjadał moim uczniom polskie znaki - choć wklejaliśmy do okienek prosto z notatnika, nic też nie dało przekodowanie z Notepadzie - na etapie projektu były, a po upublicznieniu zostały zjedzone -  i było z tym dużo zabawy, bo zgłębialiśmy też sens żarłoczności czegoś, co żyje tylko dzięki cyfrom...):

W gimnazjum można:

- wykorzystać opis przeżyć wewnętrznych, opis sytuacji oraz symulację, postępując zgodnie z poleceniami: Wybierz postać z listy: Kleant, Walery, Marianna, Frozyna, Eliza, Anzelm, następnie wykonaj zadania: 1) Opisz swoje uczucia względem Harpagona. Zastanów się i napisz, co jest źródłem twoich emocji. 2) Opisz najdziwniejsze zdarzenie z domu Harpagona, w którym brałeś udział. 3) Opisz samego siebie - twój wygląd, wady i zalety. Ustalenia poprzyj przykładani.
Zadanie wymagające utożsamiania się (empatia nie jest łatwą sztuką dla każdego, szczególnie dla autystyków, aspegerowców, osób cierpiących na niektóre typy dysleksji): Napisz, jak oceniasz społeczność przedstawioną w "Skąpcu". Czy chciałbyś mieszkać wśród nich? Uzasadnij swoje zdanie
Podczas pracy uczniowie korzystają z treści lektury (papier, ebook...), więc uczą się również selektywnego szukania.

- można również na lekcji wykonać stroje Strzałki, Harpagona i Frozyny z papieru szarego i kartonu, bibuły ( i czego się tam jeszcze chce), w zespołach podkładać im głosy podczas inscenizacji fragmentu komedii, by następnie ustalić, co jest zabawnego w danych scenach, kończąc na typach komizmu.


Brak komentarzy :

Prześlij komentarz