sobota, 20 września 2014

Dzień Kropki

Kolejny sposób, by odejść od lekcyjnej rutyny.

Zadanie zaproponowane przeze mnie wykorzystuje dziecięcy potencjał i chęć do fantazjowania. Wychodzę od  burzy mózgów, cóż to jest kropka. Potem czytam wiersz Hanny Niewiadomskiej "Kropka". Uczniowie przypominają sobie znaki interpunkcyjne. Na koniec zadanie twórcze: najpierw w zeszycie każę narysować wielką kropę. A potem uczniowie mają dokończyć tekst: "Pewnego dnia zjawiłam się na kartce malarza. Wiedziałam, że za chwilę w coś cię zamienię." Zadaniem uczniów jest opisać powstawanie z kropki czegoś nowego. Mogą potem narysować to, co powstało. Ważne jest, by zachować hierarchię dodawania przez malarza elementów (uczniowie chcąc nie chcą muszą użyć przysłówków i przyimków, na czym mi bardzo zależy, bo ćwiczę przez to spójność).
Przy wykonywaniu ćwiczenia jest dużo zabawy :) Inspirujemy w ten sposób do kreatywności, odwagi pisania.


Młodsi uczniowie również rozwijają wyobraźnię.


Święto Kropki obchodzone jest na całym świecie, o czym przypominają autorzy strony eventu [ DZIEŃ KROPKI ]. W tym roku kropka stała się impulsem do pokazania, jak inspirować dziecko do działania:


Kilka słów więcej o tym święcie publikuje "Edunews" w artykule [NA POCZĄTKU BYŁA KROPKA]. Szczególnie ważne są ustalenia Justyny Puchałki-Stecyk pt. 'Dzień Kropki - garść informacji teoretycznych", która twierdzi, że: 
  • kropka jest pierwszą umiejętnością grafomotoryczną dziecka;
  • rysując kropkę dziecko korzysta z umiejętności koordynowania wzroku i ruchu;
  • umiejętność rysowania kropki poprzedza umiejętność rysowania kresek oraz spirali, a później bazgroł - kropka jest więc ważna dla rozwoju umiejętności rysowania;
  • umiejętność rysowania kropki poprzedza także umiejętność odwzorowywania szlaczków, a później liter i cyfr - kropka jest zatem ważna także dla rozwoju umiejętności pisania;
  • kropka jest jednym z kamieni milowych w obszarze umiejętności grafomotorycznych;
  • gdy kropki tworzą zabawę typu „połącz punkty“, dzieci ćwiczą: przerzucanie wzroku (między kropkami), umiejętność planowania ruchu, koordynację wzrokowo-ruchową, myślenie abstrakcyjne;
Kropkowanie ćwiczy zatem wyobraźnię, precyzję i umiejętność planowania. :D

2 komentarze :