sobota, 18 lutego 2017

TEG - po raz czwarty

Kluczowe pytanie, to: "Kiedy zaczyna się niepokój?"
W którym momencie człowiek jest zdolny do życia kosztem innego człowieka, do bezwzględnego patrzenia na cudzy wyzysk, poniżenie, nędzę, cierpienie fizyczne? Jakim momentem przełomowym jest ta chwila, w której obojętność staje się lepszym wyjściem, niż obrona słabszego? 


Kiedy ochrona swej warownej twierdzy czyniona jest w imię pogardy dla przyrody i ludzi innej rasy, narodowości, religii? Kiedy na sztandarach zaczyna pojawiać się hasło "Wolnoć Tomku w swoim domku"? Jeśliby się nad tym zastanowić, to przecież nie da się wyznaczyć żadnego momentu w historii, w którym jasno dałoby się dostrzec zaczątek myśli prowadzących do niepokoju. Owszem, znane są skutki, jak wojny, gospodarka rabunkowa, znęcanie się nad zwierzętami, zaśmiecanie ziemi, uzależnienie od karteli finansowych i wielkich rynków, wykorzystywanie, bullying, segregacja, slumsy, stereotypy, ksenofobia, obojętność, pogarda, wstręt, protekcjonalność, język nienawiści, hipokryzja, fałszywa filantropia, generalizacje, dokuczanie... Jednak, co jest pra-początkiem niepokoju?

Uważam, że jest to moment, w którym człowiek zapomina, że na tym świecie jesteśmy "RAZEM". Razem z innymi ludźmi, razem z przyrodą, z ziemią. Poczucie bycia razem w naturalny sposób kształci szacunek względem tego, kto jest ze mną, dlatego też jedynym lekiem dla świata, jedyną obroną przed niepokojem jest zrozumienie, że powinniśmy być "Razem dla Pokoju".

Szczegóły projektu: https://goo.gl/LuhJP4  #GlobalEducationWeek

Zadania:

Robimy selfie przed budynkiem szkoły (nie musi być swoje) #togetherforpeace

"I believe learning is the way to remain alive, else you are past, not present."

W tym roku szkolnym postanowiliśmy rozszerzyć działania dotyczące szeroko rozumianej edukacji globalnej. Podjęliśmy współpracę z ambasadorami Kulczyk Foundation, inicjując aktywności mające na celu zacieśnienie współpracy międzyszkolnej. Nasze wspólne działania, w których organizację włączyli się również nauczyciele zza granicy w ramach eTwinning, Edmodo oraz grup społecznościowych, zostały zgłoszone do Great Global Project Challenge. Z kolei we współpracy z ORE (http://www.edukacjaglobalna.ore.edu.pl/) podjęliśmy się realizacji projektu: "Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju". Projekt 355/2016-2017/M realizowany jest w szkołach zgodnie z założeniami "Wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2016-2020" i współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Przy współpracy z kilkorgiem nauczycieli - Ambasadorami Kulczyk Foundation oraz Liderami edukacji na rzecz rozwoju - koordynowaliśmy działania, w które aktywnie włączyli się uczniowie ze 137 szkół z całego świata.
Pierwsza część projektu "Culture for Peace" dotyczyła zaangażowania w inicjatywy odnoszące się do treści 16. Globalnego Celu Rozwoju, czyli "Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje" (http://www.un.org.pl/cel16). Już od połowy października nauczyciele częściej podejmowali temat praw człowieka, by w Tygodniu Edukacji Globalnej (12-18.11.) wspólnie zorganizować kilka zadań, stanowiących przygotowanie do świadomego udziału w maratonie pisania listów Amnesty International.

Na czas TEG-u zaplanowaliśmy działania dla wszystkich dzieci w naszej szkole i przedszkolu. Hasło "Razem dla Pokoju" było na tyle uniwersalne, by każdy starszy uczeń mógł sprawdzić swoją wiedzę z zagadnień dotyczących praw człowieka (Global Quizizz - 17 listopada, 381 osób z całej Europy wykonało homework, 476 zagrało online). Z kolei świetliki włączyły się aktywnie w przygotowywanie "Drzewa Pozdrowień". Wycinali odbicia swoich rąk, na których umieścili miłe przesłanie w różnych językach świata („Przybij piątkę”). Dodatkowo każdy ze świetlików wykonał po dwa gołębie metodą origami. Uczniowie poznawali poglądy osób działających aktywnie na rzecz pokoju na świecie i wspólnie tworzyli przez tydzień mural z portretów.

Starsi uczniowie spotkali się z wolontariuszką PAH, Magdaleną Noszczyk oraz Syryjką Kariną Kanjo. Pierwsza z nich opowiadała o Kiberze, dzielnicy Nairobi. Wolontariuszka przedstawiała działanie organizacji "Amani Kibera", zakładającej biblioteki w tej ubogiej dzielnicy. Uczniowie młodsi mogli uczestniczyć w zajęciach dotyczących przyczyn konfliktów. Karina Kanjo wyjaśniała, jak czuje się osoba, która nie ma już miejsca, do którego mogłaby wracać. Algieria i Nepal były z kolei tematem warsztatów dla najmłodszych naszych uczniów oraz przedszkolaków. Uczniowie poznawali tradycje i kulturę nieznanych im krajów. Porównywali warunki, w jakich żyją i uczą się ich rówieśnicy.

W niemal wszystkich szkołach biorących udział w projekcie zorganizowano "Dzień stereotypów". W naszej szkole uczniowie klasy PSP-5 dyskutowali na temat tego, jakie grupy społeczne są najczęściej dyskryminowane i jakie stereotypy krążą na ich temat. Potem w grupach przedstawili typowe problemy dyskryminowanych w formie krótkich komiksów a’la klisza filmowa. Podczas warsztatów historycznych uczniowie szukali przyczyn trwających, światowych konfliktów, starali się wczuć w sytuację mieszkańca kraju, w którym trwa wojna. Gimnazjaliści badali, jakie skutki ma etykietowanie ludzi. Zagadnienie to zostało pogłębione dzięki uważnemu spojrzeniu na język mediów.

Czy współcześnie wiadomo, co oznacza odpowiedzialność mediów w przekazywaniu informacji?

Wystarczy wybrać dowolną wiadomość i porozmawiać, jak odbierane są dane treści przez osoby zakażone szowinizmem, nacjonalizmem, ekstremizmem i stereotypami. Gimnazjaliści uczestniczyli w zajęciach warsztatowych, których inspiracją był tekst Stanisława Barańczaka podejmujący tematykę trudnych doświadczeń emigracyjnych, jakże aktualnego problemu wielu mieszkańców krajów dotkniętych konfliktami zbrojnymi i skrajnym ubóstwem. Dzięki krótkiej dramie, wspólnej lekturze i dyskusji uczniowie mieli okazję wymienić się własnymi doświadczeniami przeżywania wyobcowania i osamotnienia, na które nie chcą być obojętni.

Ważnymi zajęciami dla uczniów gimnazjum były warsztaty z doradcą zawodowym "Mój profil mówi o mnie, czyli świadome kreowanie swoje wizerunku." Młodzież aktywnie uczestniczyła w dyskusji na temat portali społecznościowych i ich znaczenia w codziennym życiu. Poprzez burzę mózgów wymieniali, na co szczególnie zwraca się uwagę podczas przeglądania czyjegoś profilu oraz jak odróżnić fałszywą informację medialną od prawdziwej.

Na zakończenie zajęć przypomniano młodzieży o bezpiecznym korzystaniu z internetu i uświadomiono im, że to, co lajkują, podlinkowują, umieszczają w sieci i podpisują na portalach, może w przyszłości być wykorzystane do oceny ich osoby. Nieodpowiedzialne korzystanie z komunikacji cyfrowej lub nieumiejętność krytycznego odbioru informacji mogą również stanowić zarzewie silnego konfliktu. Wspaniałą inicjatywą jednoczącą całą naszą szkolną społeczność było wykonanie "Żywego znaku pokoju" oraz wspólne śpiewanie piosenki "We are the world". Zobacz tutaj.

Druga część projektu realizowana jest obecnie - zapraszamy na stronę: https://tackk.com/54jrwj

Już w styczniu zaczniemy przygotowania do drugiej fazy działań projektowych. Naszym wspólnym inicjatywom uważnie przygląda się jury Great Global Project Challenge.

Oto prezentacja wszystkich naszych działań w ramach tegorocznego Tygodnia Edukacji Globalnej:


Powered by emaze

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz