środa, 19 listopada 2014

Debata 2.0

Opracowywanie zmian do Kodeksu 2.0 połączyliśmy z ODKRYWANIEM - był czas na zastanowienie się, co oznacza być kreatywnym, jak przeciwdziałać agresji w sieci, co nam daje TIK oraz najważniejsze: jak rozumiemy hasło programu.

Pierwsze 15 minut lekcji poświęcone było na prezentację założeń projektu, gdzie poza odniesieniem się do hasła przewodniego, nauczyciel podejmował również takie zagadnienia jak: metody realizacji założeń programowych, cel prowadzenia grupowego Blogu 2.0, główne tematy działań zaproponowanych przez uczniów i omówionych na wcześniejszych spotkaniach z osobami odpowiedzialnymi, do czego zmierzają nasze działania, czyli kilka słów o happeningu (uczniowie zostali poproszeni o zastanowienie się nad przewidzianymi działaniami finałowymi i dostarczenie do 15 grudnia własnych propozycji). Po części informacyjnej nauczycielka zwróciła uwagę na otwartość zasobów SzK 2.0 (wyjaśniła znaczenie znaczków licencyjnych, odniosła do własnego blogu różnicę w oznaczeniu). Ujęcie kwestii praw autorskich poszerzono o zagadnienie prawa i jego nadużywania w internecie.
Cel działań
Nauczycielka wskazała, że dzisiejsza debata nie ma jedynie na celu dokonania rewizji zapisów w Kodeksie 2.0, ale również poszukiwanie pomysłów na rozwiązanie ważnych kwestii, podejmowanych niezmiennie od dłuższego czasu w debacie publicznej – kradzież i agresja, które dotyczą sieci. W tym celu zostały uczniom wyświetlone dwa filmy, mające stanowić inspirację do przemyśleń w dalszej pracy:

https://www.youtube.com/watch?v=fPVG5ZsfleQ „Dzieciaka i Loco przygody w sieci”
https://www.youtube.com/watch?v=Ju5ruLW8eIc „Fundacja Feminoteka”
~~kolejność wyświetlania filmów jest istotna: uczniowie śmieją się z animowanej formy, choć potrafią wyjaśnić metaforyczne w nim ujęcia, np. „las szyderczych języków”, z kolei drugi film całkowicie ich wycisza, są przygnębieni, zirytowani, dostrzegają również różnicę – agresja może zostać sprowokowana, ale również pojawić się bez powodu~~
Nauczycielka wskazała, że debata posłuży praktycznie nauczycielom, gdyż poruszone zostaną na niej również zagadnienia związane z inspirowaniem do kreatywności. Na koniec pozostawiono wyświetloną treść Kodeksu 2.0, by uczniowie mogli na bieżąco korzystać podczas późniejszej pracy.

Kodeks 2.0
1. Ucz się z TIK.

2. Z informacji w sieci korzystaj rozsądnie.
3. Dokonuj selekcji informacji w Internecie.
4. Szanuj prawa autorskie.
5. Czytaj netykiety.
6. BYOD (bring your own device) i korzystaj na lekcji.
7. Dbaj o kulturę słowa i polską ortografię.
8. Zapobiegaj agresji w sieci.
9. Wykorzystuj dzienniczek (komunikacja, platforma).
10. Dziel się swoją wiedzą z innymi.

2014-11-12 13.13.27
Po tej części miała miejsce praktyczna praca nad hasłami badawczymi. Zastosowałam metodę „eurocafe”. Uczniowie w obrębie wskazanych wyżej grup zostali podzieleni na siedem zespołów. Ich zadaniem było odpowiedzieć krótko na zagadnienia przy kolejnych kartach. Na każdą odpowiedź mieli kilka minut, a na hasło nauczyciela „Zmiana”, przesiadali się do stołu z inną kartą. Nie musieli czytać wpisów poprzedników, a jedynie zanotować własne. Wyjaśnione im zostało, że powtórzenia zostaną później potraktowane jako silniejszy głos w danej sprawie.

2014-11-12 12.18.07

Hasła na kartach:
- NAPISZCIE, KTÓRY PUNKT KODEKSU JEST WASZYM ZDANIEM NAJWAŻNIEJSZY? UZASADNIJCIE SWÓJ WYBÓR. WASZ POMYSŁ NA INNY PUNKT KODEKSU – DLACZEGO JEST ON DLA WAS WAŻNY? (a)
- NAPISZCIE, KTÓRY PUNKT KODEKSU JEST NAJTRUDNIEJSZY DO REALIZACJI? DLACZEGO TAK UWAŻACIE? WASZ POMYSŁ NA PEŁNIEJSZE REALIZOWANIE TEGO PUNKTU? (a)
- NAPISZCIE, JAKI JEST WASZ POMYSŁ NA PRZECIWDZIAŁANIE AGRESJI W SIECI? (a)
- NAPISZCIE, CO WASZYM ZDANIEM OZNACZA BYĆ TWÓRCZYM? (b)
- NAPISZCIE, JAK WASZYM ZDANIEM TIK POMAGA W BYCIU TWÓRCZYM? (b)
- NAPISZCIE, JAK SPRAWIĆ, BY UCZNIOWIE BYLI KREATYWNI? (b)
- NAPISZCIE, CO DLA WAS OZNACZAJĄ SŁOWA „CZYTAĆ” I „ODKRYWAĆ”? (c)

2014-11-12 13.13.45

Wszystkie trzy zespoły gimnazjalistów pracowały na tych samych 7 kartach, w efekcie czego trzeci zespół narzekał na brak miejsca na planszach.

Część druga debaty dotyczyła dyskusji nad głosami wyrażonymi na kartach. Najpierw poświęcono czas na analizę zapisów Kodeksu 2.0 – wykorzystano karty (a). Przewodniczący gimnazjum i członkowie Samorządu notowali na flipchartach częstotliwość pojawiania się danej opinii, następnie dyskutowano na ten temat. Szczególnie ważne było zagadnienie agresji w sieci.

2014-11-12 13.14.10

Planowana akcja informacyjna:
- zadaniem przewodniczących klas jest przedyskutowanie z wychowawcą punktów kodeksu, poświęcenie jednej lekcji wychowawczej na symulację „przestępstw”, by każdy uczeń zdawał sobie sprawę, jakie działania oznaczają złamanie punktów kodeksu,
- odbieranie przywilejów (np. korzystania z tabletu, smarfona) i informowanie rodziców osób, które łamią zasady Kodeksu,
- umieszczenie informacji o debacie na Blogu 2.0 oraz na stronie szkoły,
- poinformowanie rodziców podczas zebrania o wypracowanych postanowieniach Kodeksu,
- zaplanowanie na styczeń wielkiego quizu sprawdzającego zasady ujęte w Kodeksie 2.0 (przy pomocy aplikacji Kahoot!),
- opracowanie komiksu informacyjnego i najpóźniej do stycznia umieszczenie go na głównym holu szkoły.


Kontrowersyjne i ważne:
- naoczne uświadomienie sobie, jak szybko pojawia się w komunikacji cyfrowej natłok „hejtów”, które nie mają żadnej podbudowy,
- jak szybko pracują, gdy są wymieszani, przechodzą do plansz (czyli ruszają się) – podobała im się ta metoda pracy,
- radość spowodowana tym, że ich głos w sprawie i wypracowane wnioski są najważniejsze (są słuchani przez nauczycieli i panią dyrektor),
- poczucie, że kontynuują coś, co wypracowali ich koledzy, którzy już opuścili szkołę,
- dostrzeżenie szybkości zmian wprowadzanych w nauczaniu (zdziwieni byli, że jeszcze 4 lata temu na lekcji nie można było mieć tabletu).

Niejasne:
- niektóre punkty kodeksu były im obce (np. słowo „netykieta”) lub konieczne było ich doszczegółowienie (np. wyrażenie „kultura języka”, skrót "TIK") – wymagało to krótkiego wyjaśnienia.


Zarówno najtrudniejszy do realizacji, jak i najważniejszy okazał się punkt 8. (zgodnie z przewidywaniami nauczyciela-koordynatora).
Przy rozmowie na temat zapisu tego punktu uczniowie pogrupowali swoje propozycje, mające ułatwić jego egzekwowanie (od najczęściej podawanego przez zespoły, a następnie najdłużej dyskutowanego):
- wprowadzenie pełnej jawności w Internecie,
- egzekwowanie kar, zaostrzenie przepisów,
- rozmowa z osobami zewnątrz, specjalistami, warsztaty,
- głośne niezgadzanie się na agresję,
- zgłaszanie dostrzeżonych działań agresywnych,
- grzywny, prace społeczne,
- potrzeba opracowania programów rozpoznających wizerunek lub konieczność wyrażania zgody na publikację wizerunku,
- uświadomienie innym cierpienia ofiar agresji,
- lepsza praca adminów,
oraz inne: zwiększenie odpowiedzialności, wyjazdy integracyjne, ośmieszenie popisywania się, blokowanie dostępu do konta, usunięcie z FB opcji „udostępnij”.
Zauważyłam, że w trakcie dyskusji nad propozycjami, uczniowie zaczynają odchodzić od zachowań obserwowanych na terenie szkoły na rzecz ogólnej dyskusji o agresji w sieci. Uznałam to za walor debaty, gdyż korzystanie z Internetu nie ogranicza się przecież wyłącznie do murów szkolnych, a pozytywnym działaniem będzie, gdy zasady Kodeksu 2.0 będą przez uczniów respektowane na co dzień, poza szkołą, w sytuacjach nieformalnych. Służyło to również poszerzeniu analizy samego zjawiska – uczniowie podawali przykłady swoich kolegów z innych szkół oraz zaobserwowanych w mediach. W charakterze eksperta występował szkolny informatyk Dariusz Gałka, na tematy z dziedziny socjologii odpowiadała pani dyrektor.
Konkluzją rozmowy na temat Kodeksu było zaskakujące stwierdzenie, że punkty wypracowane przez starszych kolegów odpowiadają wszystkim obecnym uczestnikom programu. Dzięki debacie poszerzyli ich rozumienie, wiedzą, czego dotyczą.

MOCNE STRONY:
  • silna potrzeba przeciwdziałania agresji;
  • korzystanie z różnych źródeł na lekcjach i podczas pracy w domu;
  • umiejętność praktycznego wykorzystania urządzeń cyfrowych na lekcjach;
  • stosowanie zasady ograniczonego zaufania wobec różnorodnych stron;
  • uczciwe wykorzystywanie materiałów umieszczonych w Internecie;
  • krytycyzm wobec pozyskiwanych informacji;
SŁABE STRONY :
  • brak umiejętności selekcji informacji;
  • uleganie silnym emocjom, co przekłada się na język (jego agresywność lub zubożenie);
  • kopiowanie bez zgody autora;
  • nieumiejętność kontrolowania czasu spędzanego przy komputerze;
Kolejnym etapem rozmowy była rozmowa na temat bycia twórczym (b).

Nauczycielka pokazała ikonografikę, według której w 2020 roku całkiem inne umiejętności będą się liczyły w pracy, a podstawową umiejętnością będzie kreatywność.

2020 zasady


 Okazało się, że uczniowie doskonale rozumieją, co oznacza to pojęcie. Na karteczkach post-it grupowali wymieniane na arkuszach propozycje. Najbardziej ich ucieszył fakt, że nauczyciele wykorzystają ich propozycje do przemodelowania pracy na lekcji.

Ostatni etap, podsumowujący debatę, był również refleksją nad tym, jak uczniowie rozumieją hasło programu (c). Okazało się, że szeroki zakres pojęciowy daje dużo możliwości realizacji zadań.

CZYTAĆ ODKRYWAĆ
przy pomocy książki
poszerzać wyobraźnię
zdobywać informacje
poznawanie lektur
proces nabywania wiedzy
przyswajanie treści zewsząd
czerpanie z tekstu inspiracji
#wiedza
układać litery w tekst
rozumienie tekstu
odnoszenie tekstu do życia
dzielić się wiedzą
żyć podwójnie
pojmować inny punkt widzenia
poznawać coś, co nie istnieje
uczenie się nowych słów
doświadczać
poszerzać horyzonty
analizować fakty
poznawanie obszarów geograficznych
jest skutkiem czytania
rozumieć czytany tekst
#doświadczenie
znaleźć coś nowego
uczyć się
wykorzystywać odkrycia w życiu
podróż przez życie
popełniać błędy
poznawać świat przez naukę
korzystać na co dzień
przekazywać wiedzę
poznawanie nieznanych rzeczy
rozumieć coś, co już istnieje

Podoba się Wam nasz pomysł na DEBATĘ? Co zmienilibyście? Co wykorzystacie u siebie?

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz