sobota, 22 listopada 2014

Stereotypy zaczynają się od kuchni

Pierwsze zadanie w ramach GWO "Między nami czytelnikami" uczniowie rozpoczęli od analizy tekstów literackich odnoszących się do tematu, czyli dotyczących motywu jedzenia.

Uczniowie, badając fragment „Pamiętników” J. Ch. Paska oraz „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza stwierdzili, że przyczyną powstawania podziałów społecznych i narodowościowych może być postawa niechęci lub arogancji w stosunku do poznawania innych kultur (jak w przypadku zachowania bohatera „Pamiętników”, który na wypowiedź zapraszającego go posła na „lebedyje huzno i biłłużyne kolano” z miejsca zareagował dystansem, zmieszaniem i ironicznymi uwagami) albo przekonanie o wyższości własnej kultury, wspierane przez gloryfikowanie jej, sakralizację, tworzenie patetycznych opisów (jak w przypadku wypowiedzi narratora „Pana Tadeusza” na temat śniadania szlacheckiego, gdzie opis parzonej kawy obejmuje kilkanaście wersów). Uczniowie zastanowili się, jak można metaforycznie rozumieć sformułowanie "od kuchni" w odniesieniu do stereotypów.

Zgodnie z założeniami edukacji globalnej uczniowie uznali zagadnienie kuchni za ciekawy temat do zbadania. 
Po analizie tekstów literackich zastanawiali się, jakie najdziwniejsze potrawy uda im się znaleźć zarówno w polskiej, jak i zagranicznej kulturze. W tym celu w grupach wyszukali w Internecie i opracowali przepisy na przyrządzenie danych potraw (salceson, ryba po grecku, bigos kontra meduza, jaskółcze gniazda). Przepis należało zredagować w trybie rozkazującym, następnie w oparciu o jego treść przygotować składniki z papieru i opracować serię ujęć, które po zmontowaniu stworzyć miały film w technice animacji poklatkowej. Ten etap pracy wywołał entuzjazm uczniów, gdyż nie zawsze od razu potrafili dojść do porozumienia, jak na przykład ukazać szatkowanie kapusty.Czego uczniowie nauczyli się podczas lekcji (w sferze kultury i zachowań społecznych):
·         Literatura jest skarbnicą ciekawych przepisów i opisów potraw,
·         Literatura utrwala zachowania bohaterów, które w efekcie skutkować mogą postawą nietolerancji, pobłażania, dystansowania się wobec odmienności kulturowych,
·         Literatura może pośrednio wpływać na kształtowanie postaw nacjonalistycznych i megalomanii,
·         Tradycja potraw uczy zarówno otwartości i ciekawości, jak i przywiązania do rodzimych zwyczajów,
·         Podobnie jak Polaka dziwi potrawa z meduzy, tak obcokrajowca dziwi skład salcesonu,
·         Pracując w grupie, osiągnie się więcej, można się uczyć od siebie nawzajem.

W odniesieniu do umiejętności językowych uczniowie ćwiczyli:


  • Redagowanie przepisu
  • Selektywne czytanie
  • Wyszukiwanie informacji
  • Świadomy dobór informacji
  • Przetwarzanie treści na działania praktyczne
  • Czytanie ze zrozumieniem

Uczniowie nakręcili pięć filmików [LINK DO JEDNEGO Z NICH]


Brak komentarzy :

Prześlij komentarz