poniedziałek, 3 listopada 2014

Szkoła z Klasą 2.0

Początek
Po raz drugi moja szkoła przystępuje do działań w ramach Szkoły z Klasą 2.0. Poprzednie zadania nauczyły (zarówno nauczycieli, jak i uczniów), jak działać w zespole, jak ustalić i respektować Kodeks, by w końcu zrealizować wspólnie projekt. Obecna edycja jest lepiej zorganizowana, wymaga konkretnego zaangażowania i odniesienia do hasła "Czytamy i odkrywamy".

Działania wstępne
Już przećwiczone konstruowanie kodeksu, teraz działania dla szkół "zaawansowanych". Po pierwsze - zapoznanie z ideą "Czytamy i odkrywamy". Potem realizacja zadań. Moje działanie obejmuje: "Czytanie historii na nowo" (historia miasta – pamiątki po społeczności żydowskiej; obraz społeczeństwa – fantastyka w życiu codziennym człowieka XXI wieku; jak mówić o krajach globalnego Południa? – inicjatywy w ramach tegorocznego TEG; forma pracy: działania badawcze w ramach projektów edukacyjnych, mini prezentacje, gazetki). Wymagane jest:
- opracowanie z zespołem historycznym formy prezentacji ich działań i dorobku,
- ankieta - czytelnictwo,
- fantastyka - określenie zakresu badań.Oto niektóre planowane działania:
Projekty edukacyjne w I semestrze dotyczą fantastyki na co dzień oraz badania obecności społeczności żydowskiej w życiu miasta. Działania prowadzą z jednej strony do zdiagnozowania współczesnego społeczeństwa, jak i ustalenia, jak zmieniła się społeczność miasta po tragicznych wydarzeniach II wojny światowej (jest to więc z jednej strony czytanie – w kontekście społecznym i naukowym – jak i odkrywanie: przyczyny zmian społecznych, źródła wpływu, ewolucja społeczna, poznawanie nowej dziedziny wiedzy – socjologii); warsztaty wspierające prowadzi dla uczniów pani dyrektor

Badania ankietowe – prowadzone na grupie badawczej 500 losowo przez uczniów wybranych osób. Ma to na celu ustalenie źródeł niechęci do czytania ale głównie sprawić, że uczniowie podejmują się inicjatywy działania na terenie poza szkołą (badania terenowe, spotykanie się z innymi, kultura osobista, wymiana informacji przy pomocy narzędzi TIK, opracowywanie danych, odkrywanie źródeł zachowań, wnioskowanie na podstawie danych);

Projekt biblioteka – działania mają na celu kontynuowanie rozpoczętej 2 lata temu akcji gromadzenia księgozbioru. Uczniowie gimnazjum sami opiekują się biblioteką, prowadzą księgę wypożyczeń, katalogują zbiory. Biblioteka cieszy się ogromnym powodzeniem wśród uczniów klas 1-3 naszej szkoły, prowadzony jest ranking wypożyczeń. W planowanych działaniach uczniowie chcą zrealizować „Kurs na bibliotekarza” oraz akcję „Oddaj książkę – nam się ona przyda”. W ramach tego przedsięwzięcia realizowane są również zadania „Duży czyta małemu”.

Konkurs „XII Jesienne Ogrody Literackie” jako promocja czytelnictwa i twórczości autorskiej. Wpierana przez pisarzy (R. Kosik, J. Dukaj, A. Pilipiuk). W ramach finału: odkrywanie historii książki (inscenizacja), odkrywanie kulinarnych sekretów muffinków (uczniowie przygotowują poczęstunek), dokumentowanie przez uczniów na blogach (klasowych i 2.0) i w gazetce szkolnej.

Happening. Nawiązanie współpracy z gimnazjalistami z innych szkół, odkrywanie możliwości płynących z organizacji kampanii społecznej (performance, wyniki ankiet, gra miejska, gry planszowe). Zaangażowanie społeczności szkolnej i zewnętrznych instytucji. Celem jest odkrywanie przyjemności płynącej ze współdziałania, poszukiwanie informacji, metod i środków wyrazu artystycznego, ćwiczenie technik perswazyjnych (czyli czytanie świadome i perfomowanie treści poznanych, odkrytych), nauka przez zabawę, ćwiczenie otwartości, gotowości do zmian, kreatywności.

Korzystamy też z filmów edukacyjnych:

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz