piątek, 6 lutego 2015

Kodeks 2.0 w praktyce

Ustalić Kodeks 2.0 to jedno, a sprawdzić go w praktyce, to całkiem co innego. Postanowiliśmy dokonać tego podczas warsztatów zorganizowanych 9 lutego przez naszą Koordynatorkę.

Pierwsza część warsztatów, to uczenie innych, jak można wykorzystać różne nowoczesne aplikacje do uatrakcyjnienia nauki. Prowadząca podsumowała ten etap pracy stwierdzeniem, że wszystkie te metody mogą uatrakcyjnić pracę na lekcji, ale mają pełnić taką funkcję, jak cyrkiel, czy linijka – nie są celem same w sobie, a służą do poszerzenia wiedzy, ułatwienia przyswojenia wiadomości, opanowania umiejętności wiązania wiedzy w całość, wykorzystania w praktyce. Prowadząca zwróciła uwagę na działania występujących uczniów: ich prezentacja nie była celem – celem było zaprezentowanie czegoś ciekawego innym (nauczenie ich).

„No racja” - podsumował jeden z uczniów – „co pani da to, że zrobię power pointa o wierszu, skoro nikomu tego nie przedstawię. Pani to niepotrzebne, pani przecież wie, o czym jest ten wiersz.”Potem uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy. W obrębie każdej  wybrano sześciu przedstawicieli, pozostali pełnili funkcje doradcze. Wybrano również dwie osoby, mające za zadanie zapisywać na tablicy argumenty stron w formie haseł. Zadaniem reprezentantów było przedstawić postulaty S. Khana - KLIK -  i S. Godina - KLIK - (pomysł + uzasadnienie, że jest on dobry). Uczniowie mogli korzystać z notatek w tabletach oraz z pomocy całej swojej grupy. 
W drugiej rundzie należało wykazać, że pomysły ukazane przez grupę przeciwną mają wady, nalezą do sfery utopii lub z jakiegoś powodu nie mogą być zrealizowane (możliwa byłą polemika w obrębie danego postulatu tylko pomiędzy reprezentantami, wymagana była kultura słowa i kompletność argumentacji, można było posłużyć się cytatem wypowiedzi – znów przydały się tablety). Wygrywały te zasady, których nie dało się obalić (notujący zakreślili je na tablicy). Następnie wszyscy uczniowie głosowali, która zasada mogłaby być częściej realizowana w naszej szkole - wygrały odwrócone lekcje oraz ćwiczenie współpracy. Nauczyciel zadał prowokacyjne pytanie: „Do czego jest wam potrzebny nauczyciel, skoro internet okazuje się niewyczerpanym źródłem wiedzy?” Każdy uczeń mógł się wypowiedzieć.  „Bez nauczyciela nie udałoby się poukładać tej wiedzy w całość.” - podsumował jeden z uczniów.

Druga część warsztatów, to praca w odniesieniu do rozumienia zasad i norm, szczególnie tych ujętych w Kodeksie 2.0. Prezentację prowadził nauczyciel (metoda dyskusji sterowanej). Wprowadzenie, to historia Kodeksu 2.0 w naszej szkole – przypomnienie, co zyskaliśmy dzięki Kodeksowi 2.0, jakie zaszły zmiany w szkole (np. tabletowe gimnazjum, baza materiałów w dzienniczku, tutoriale do pracy po lekcji).

Czy normy społeczne są potrzebne? Dalszą częścią spotkania była rozmowa o tym, kiedy normy mają zastosowanie i kiedy uczniowie je poznają (akceptacja, tolerancja – Euroweek; szacunek dla potrzeb innych – zielona szkoła, lekcje dla młodszych, projekty i turnieje interdyscyplinarne; postawy humanitarne – WOŚP, akcje pomocowe, schronisko dla zwierząt; kultura współżycia - Statut...). Rozpatrywano zagadnienia: czy normy społeczne utrudniają, czy ułatwiają życie?

Kolejne działania, to przypomnienie zapisów Kodeksu 2.0, podsumowanie opracowywania zmian podczas poprzedniej debaty (12.11.2014) oraz krótkie zdefiniowanie punktów. Przypomniane zostało uczniom, że punkty kodeksu są dostępne na blogu projektu (TUTAJ). Następnie uczniowie, którzy są współredaktorami blogu, opowiedzieli krótko, co należy do ich zadań. Szczególne zainteresowanie wzbudził Wojtek, który ma w programie rolę „Wywiadowcy” (czyli przeprowadza wywiady z nauczycielami, uczniami i przedstawicielami innych podmiotów, biorących udział w realizacji danych ścieżek programu Szkoła z Klasą 2.0).

2

Na koniec tej części podjęto również zagadnienie roli dorosłych w kształtowaniu poprawnych zasad współżycia w sieci oraz w stosowaniu zapisów Kodeksu 2.0 (film: http://youtu.be/qU1UboiB3CU). Uczniowie mogli osądzić, dlaczego postawa rodziców ukazanych na filmie nie sprzyja utrwalaniu zasad świadomego korzystania z zasobów sieci. Jako konsekwencje podawali przykłady z życia (np. niedawne tragiczne wydarzenia w Rakowiskach) oraz z filmów („Sala Samobójców”).Potem uczniowie zostali podzieleni na 10 grup. Każda grupa ma za cel dać przykłady korzyści stosowania się do danej zasady kodeksu oraz skutków przekraczania zadanej zasady (w tym również obsesyjnego jej stosowania, albo lekceważenia jej). Po przygotowaniu odpowiedzi, uczniowie przedstawiali przemyślenia zespołów. Przy wystąpieniu każdej grupy nauczyciel zachęcał innych do podawania własnych przykładów, by wypowiedzieli się, jak rozumieją to, co zostało powiedziane.Zasady i najważniejsze argumenty (parafrazy wypowiedzi lub notatek grup):


Stosowanie się Przekraczanie, niestosowanie się
1. Ucz się z TIK. Wykorzystanie wiedzy z projektu do codziennych zajęć na lekcji, można dowiedzieć się czegoś więcej, poza programem, lekcja jest ciekawa, usamodzielnienie się. Ściąganie, nieszanowanie cudzej pracy, odrywanie się od pracy (pisanie na chacie, nieuważanie na lekcji).
2. Z informacji w sieci korzystaj rozsądnie. Dzielenie się wiedzą, zdobywanie informacji z różnych źródeł, nieuleganie manipulacji, namowom. Plagiatowanie, traktowanie poważnie czegoś banalnego, hejterstwo, uleganie namowom.
3. Dokonuj selekcji informacji w Internecie. Szybsze czytanie i wyszukiwanie informacji w internecie, łatwiejsze zapamiętanie tego, co ważne, ignorowanie oszustw i reagowanie na agresję. Niczego, co się czyta, nie rozumie się, bo jest tego za dużo, uleganie manii „sprawdzania linków”.
4. Szanuj prawa autorskie. Cenienie tego, co się samemu stworzyło, legalne czytanie, korzystanie. Brak szacunku do pracy innych, kradzież, odcinanie dochodów twórcom.
5. Czytaj netykiety. Wiesz, jak się zachować, mniej „wypadków przy pracy”, mniejsze ryzyko bycia wykorzystanym. Brak przyzwyczajenia w czytaniu zasad – bycie wykorzystywanym później lub nie umie się czytać ze zrozumieniem.
6. BYOD (bring your own device) i korzystaj na lekcji. Oszczędność papieru, wygoda, dostęp do informacji, wzajemna pomoc, łatwość korzystania z informacji. Mniej się pisze ręcznie, łatwość zniszczenia, kradzieży, męczenie oczu, mechaniczne wyszukiwanie zamiast myślenia.
7. Dbaj o kulturę słowa i polską ortografię Dobra komunikacja (odczytane jest to, co ktoś naprawdę chciał powiedzieć). Zaburzenie granicy między pismem formalnym a nieformalnym, brak tradycji, niechlujstwo.
8. Zapobiegaj agresji w sieci. Reagowanie, obrona skrzywdzonych, przeciwdziałanie. Obrońca może zamienić się w hejtera, tworzenie „stronnictw”, podburzanie.
9. Wykorzystuj dzienniczek (komunikacja, platforma). Bycie w stałym kontakcie, baza materiałów. Spisywanie prac domowych, zrzucanie odpowiedzialności na nauczyciela (np. nie uczymy się planowania i zapamiętywania,  a dopominanie się, by nauczyciel przypominał o czymś online).
10. Dziel się swoją wiedzą z innymi. Wzajemne korepetycje, pomoc. Ściąganie,  spisywanie, dawanie złego przykładu.
Na zakończenie zastosowano serię pytań (metoda heurezy i burzy mózgów): Jakie normy społeczne kształtuje się przy pomocy Kodeksu 2.0?;  Co daje uczenie się z TIK?; Jakie są sposoby na szanowanie praw autorskich i korzystanie z zasobów sieci?; Przed czym chroni rozsądne korzystanie z zasobów sieci?

Targi 2.0
Przedstawienie pomysłów projektowych należało do zespołów projektowych. Przygotowywaniem punktów informacyjnych zajmowali się uczniowie. Nauczyciele pomagali grupom projektowym w przygotowywaniu krótkich wystąpień (znów „pecha kucha”). Zadaniem występujących uczniów było ukazać realizację zasady „Shu-ha-ri” (naśladowanie, oderwanie, przetworzenie) oraz redefinicję narzędzi cyfrowych (SAMR) w pracy nad projektem.

 - prezentacja ciekawych pomysłów uczniowskich połączona z grą drużynową
Liga obejmowała: zasady dozwolonego użytku, metody oznaczania źródeł, wyszukiwanie informacji i rozstrzyganie o ich „otwartości”, oglądanie wystaw muzeów online (szukanie informacji o eksponatach), tworzenie kodów qr do wirtualnej biblioteki (zbiory do bazy „Wolne Lektury”). Drużyny były mieszane (gimnazjaliści i gościnnie kl. IV).

- baza linków, dobrych praktyk i pomysłów
Przygotowano dużą tablicę naścienną, na której umieszczono bazę linków (opisowo i przy pomocy QR). Uczniowie, którzy realizowali z nauczycielami odwrócone lekcje przedstawili w formie skeczu, czym różni się tradycyjna lekcja od odwróconej.  Uczeń, który razem z nauczycielem informatyki realizował zadanie „Uczymy Innych”, zaprezentował krótko ciekawostki dot. grafiki komputerowej (praktyczne umiejętności, takie jak wycinanie tła, zmiana kolorystyki). Podczas prezentacji uczniowie korzystali ze swoich tabletów i mogli na bieżąco sprawdzać, na czym polega praca w danej aplikacji.

- pierwsze kroki w projektach
Uczniowie przedstawili swoje spostrzeżenia dot. ankietowania, szukania partnerów do współpracy w happeningu oraz planowane zadania związane z biblioteką. Wystąpienia miały na celu uzyskanie wsparcia i podpowiedzi od u innych uczniów (burza mózgów), np. dot. rozpropagowania pomysłu „uczniowskiej biblioteki”, skuteczniejszych metod ankietowania (uczniowie skarżyli się, że ludzie niechętnie odpowiadali na ich krótkie trzy pytania i dopiero zaangażowanie rodziny w przedsięwzięcie okazało się skuteczne), oraz rozsądnej organizacji flash moba (upadł pomysł z FB eventem po wyjaśnieniu konsekwencji prawnych).

- konkurs na plakat
Połączenie wiedzy z dziedziny edukacji globalnej (przypomnienie działań z tego i poprzedniego TEG) oraz wrażeń po lekturze „Heban” (realizowane odwróconą lekcją). Przedstawia klasa III, prezentuje film kampanii Rusty Radiator (https://www.youtube.com/watch?v=ymcflrj_rRc ), następnie uczniowie w grupach przygotowywali plakat  pt. „Prawda i fałsz o Afryce” (na plakacie należało umieścić przynajmniej trzy stereotypy, podać również linki do stron, które owe stereotypy obalają – do kampanii społecznych, cytatów z książek itp.). Uczniowie korzystali z tabletów i komórek, pracowali w zespołach mieszanych.

- stoiska
Mały czyta dużemu – uczniowie przebrani w baśniowe stroje czytali fragmenty baśni. Pokazywali samodzielnie wykonane maski i stroje, wykonali również fotogalerię ze swoich spotkań z dziećmi z przedszkola.
Uczymy innych – wydelegowani przez Samorząd uczniowie, którzy od początku projektu realizowali działania na lekcjach metodą flipped classroom, mieli za zadanie tłumaczyć zainteresowanym daną informację na temat ciekawej aplikacji, których bazę zebrali na tablicy. Dla chętnych mieli również zbiór 8 kodów QR z najciekawszymi aplikacjami/stronami/bazami wiedzy, przy pomocy których pracowali (Khan Academy, Wolne Lektury, Trello, PicCollage, Megamatma, Scholaris, Ninateka, Operatoday).
Fantastyka na ulicy – uczniowie przygotowali wykresy danych, przygotowanych na podstawie wyników 573 ankiet papierowych i 112 ankiet online. Byli przebrani w fantastyczne stroje i zbierali głosy, opinie, pomysły chętnych nt. wieczoru gier oraz realizacji flash moba.
Historia w moim mieście – uczniowie przygotowali wystawę (fotografie) miejsc, które już odwiedzili. Zbierali od uczniów i nauczycieli  informacje, na temat wartych zbadania zabytków kultury Żydowskiej. Przygotowali Voki nt. kuczki i cmentarza żydowskiego – wypowiedzi „gadającej głowy” były prezentowane na przerwach.
Wywiadowca – uczeń, pełniący tę funkcję na blogu 2.0 przeprowadzał wraz z przedstawicielką Samorządu wywiady z uczestnikami Targów 2.0  Wyniki ich pracy zostaną umieszczone na blogu po feriach.
Brak komentarzy :

Prześlij komentarz